Hulivilikarnevaalin toimintapäivän 17.7. satoa

LAPE Hulivilikarnevaaleilla Mikkelin Naisvuorella

Olemme olleet kevään ja kesän aikana eri tapahtumissa mukana kokoamassa ”lapsiperheen hyvä arki” -teemaisia viirinauhoja. Mikkelin Hulivilikarnevaaleille lähdimme kohtaamaan lapsia ja perheitä kesänvieton merkeissä. Katoksemme sijaitsi Naisvuoren puiston ylätasanteen leikkialueella, kauniissa maisemissa. Askartelimme lasten kanssa heille omat LAPE -viirit sekä kyselimme vanhemmilta ajatuksia hyvästä arjesta ja keskustelimme arjen ongelmatilanteista. Keräsimme vanhempien ajatukset viirinauhaksi, lapset saivat mukaan omat karnevaaliviirinsä.

Hulivili-karnevaali

Hankekoordinaattori Saara sekä hankesihteeri Tiina työn touhussa.

Iloinen ja aurinkoinen tunnelma vallitsi Naisvuorella!

LAPE-viirit niittivät suosiota niin, että viimeinen tunti puuhasteltiin viirejä puskasta haettujen keppien turvin, kun rautakaupan kepit loppuivat kesken. Askartelun lomassa puhuttiin vanhempien kanssa arjen varhaisesta tuesta tai tuen puutteesta, sekä vanhemmuuden haasteista. Näin kesällä vanhempia mietitytti edullisen päiväkerhotoiminnan puute eka-tokaluokkalaisille loma-aikoina. Yhden vanhemman perheet kertoivat järjestelyistään, jotta saisivat vanhemmalle omaa aikaa kesälomalla edes yhden illan verran. Yleisesti puhututti päivähoidon jostamattomuus, tukiverkoston ja isovanhempien tärkeys sekä toiveet lapsiystävällisestä työpaikasta.

Puhetta riitti ja viireistä tuli upeita. Kiitos kaikille teltalla pistäytyneille askartelijoille sekä ajatuksensa jakaneille! 🙂

Hulivili-karnevaali6

Etualalla lasten valmiita LAPE viirejä, taustalla vanhempien ”hyvä arki” -viirinauhaa.

Seuraa lapetusta: www.facebook.com/lapees/

Tiina Valjakka, hankesihteeri

LAPEn kesätiedote 2017

Tiimi 12.6. kick off

LAPE-tiimi edustaa 12.6. Kick Offissa!

LAPE muutosohjelman kesäterveiset

Olemme koonneet yhteen tulevan syksyn LAPE-tapahtumia ja päivämääriä Etelä-Savossa. Kurkkaa tiedote ja merkkaa ylös itseäsi koskettavat päivämäärät!

Maakunnallinen LAPE-työryhmä ja LAPE Etelä-Savo hankkeen ohjausryhmä

Maakunnallinen LAPE-työryhmä pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 10–12 ja hankkeen ohjausryhmä samana päivänä 18.9. klo 13–15. Kokous pidetään Juvalla. Tarkempi kokouspaikka ja asialista lähetetään lähempänä kokousta.

Kuntien LAPE-työryhmät

Syksyn LAPE-työryhmien kokoontumisajankohdat tulee sopia heti elokuun
alussa. Työryhmissä jatketaan lähipalveluiden kokonaisuuden ja perhekeskustoimintamallin työstämistä. Syksyllä on tavoitteena vierailla jokaisen
kunnan valtuustoissa tai lautakunnassa. Vierailun toteuttaa muutosagentti yhdessä LAPE-työryhmässä sovitun henkilön kanssa. Muutosagentti voi tarvittaessa hoitaa LAPE esittelyn yksin. Näiden aikataulujen sopimiseksi ollaan yhteyshenkilöihin yhteydessä heti elokuun alussa.

Kuntien LAPE-työryhmien vertaiskehittämispajat

Syksyllä 2017 järjestetään kolmen kunnan kokoonpanoilla vertaiskehittämistyöpajat. Tarkoituksena on tutustua toistemme palvelukokonaisuuksiin ja avata yhteisiä  näkemyksiä tulevasta maakunnallisesta sotesta ja sen yhdyspinnoista kunnan palveluihin. Tärkeitä teemoja tapaamisessa ovat perhekeskusverkosto, palveluiden integrointi ja erityis- ja vaativamman tason palvelukokonaisuus. Työpajat on alustavasti suunniteltu pidettäväksi viikoilla 40–44 ja niiden tarkemmat aikataulut ja kokoontumispaikat ilmoitetaan heti elokuun alussa.

Vertaistyöpajat pidetään seuraavien kolmen kunnan kesken:
Enonkoski – Hirvensalmi – Sulkava
Pertunmaa – Puumala – Mäntyharju
Rantasalmi – Juva – Kangasniemi
Mikkeli – Pieksämäki -Savonlinna

Hankkeen teema- /kehittäjäryhmät

Hankkeen kehittämistyössä on päästy hyvään vauhtiin ja eri kehittämis-kokonaisuuksien ympärille on koottu ja kootaan teema- ja kehittäjäryhmiä. Ne ovat kaikille teemaan liittyvästä kehittämisestä ja oman osaamisen lisäämisestä

kiinnostuneille avoimia. Työryhmiin toivotaan monialaista osaamista eri ammattilaisista niin julkiselta, järjestöjen, seurakuntien kuin yksityisen puolelta. Perheitä kutsutaan myös mukaan, joko yhteiseen kehittäjäryhmään tai rinnalla toimivaan perheiden ryhmään. Näiden lisäksi kuullaan lapsia ja nuoria mahdollisimman laajasti. Tule itse tai pyydä tuttua perhettä mukaan kehittämistyöhön!

Ensimmäisenä teemaryhmistä ovat käynnistyneet seuraavat ryhmät:

Varhaisen tuen teemaryhmä
Tässä ryhmässä kokeillaan ja sovitaan varhaisen tuen työskentelymuotoja, jotka tulevat osaksi perhekeskustoimintaa. Ryhmässä käsitellään myös vanhemmuuden ja parisuhteen tuen muotoja. Tällä hetkellä ryhmään on ilmoittautunut 12 henkilöä, ryhmän ensimmäinen kokoontuminen pidetään 17.8. klo 13-15 Mikkelissä. Mukaan ryhmään toivottaisiin erityisesti koulun, sosiaalipuolen ja pienemmissä kunnissa työskentelevien edustusta. Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet! Lisätietoa kokonaisuudesta: saara.hanhela(at)essote.fi tai katri.manninen(at)mll.fi.

Eropalveluiden teemaryhmä

Eropalveluiden kehittämiseen liittyen ammattilaisten työrukkasryhmät ovat alkaneet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Näiden lisäksi on oma eroauttamisen teemaryhmä, joka on avoin kaikille eron kokeneille. Nämä ryhmät käyvät kehittämistyössä vuoropuhelua. Lisäksi teema-alueella järjestetään koulutusta. Lisätietoa kokonaisuudesta: pia.marttala(at)violary.fi.

Tulossa olevia ryhmiä
Perhetyön ryhmä, varhaiskasvatuksen ja koulun teemaryhmät, nuorten kehittäjä- ja vaikuttajaryhmä.

Muut LAPE-asiat

  • LAPEssa kartoitetaan vanhemmuuden ja parisuhteen sekä erotilanteissa tukemisen käytäntöjä Etelä-Savon maakunnassa. Kartoitusta tehdään mm. kyselyn kautta, joka on kohdennettu lapsiperheiden parissa työskenteleville aikuisille.  Kyselyyn voit vastata oheisesta linkistä, vastaaminen vie 5-10 min. http://www.webropolsurveys.com/S/84A292495F47B152.par
    • Kyselyn yhteyshenkilö: karoliina.rotko(at)xamk.fi.
  • Syksyllä käynnistyvät erityis- ja vaativamman tason Etelä-Savolaisen systeemisen lastensuojelun sekä lasta-toimintamallin pilotoinnit.
    • Lisätietoa: olli.humalamaki(at)essote.fi, 040 359 7231.
  • Syksyllä käynnistyvät vertaissovittelukoulutus ja lapset puheeksi -koulutukset Pieksämäellä ja Mikkelissä.
    • Lisätietoja Pieksämäellä ria.juhanpelto(at)pieksamaki.fi ja Mikkelissä aila.marjamaa(at)mikkeli.fi.
  • THL lähettää 15.8. alkavalla viikolla maakuntiin kommentoitavaksi kansalliset lasten ja perheiden hyvinvointimittarit. Muutosagentti välittää kommenttipyynnön maakuntiin LAPE-työryhmien yhteyshenkilöiden kautta. Kommentteja toivotaan syyskuun alkuun mennessä.
dav

Kick off -päivänä 12.6. aurinko paistoi Pöyhölän Pappilassa Pieksämäellä.

Tutustumiskäynnit perhekeskuksiin

LAPE Etelä-Savo vierailee Heinolan perhekeskuksessa 29.8.2017.

Mukaan matkalle toivotaan edustajaa kuntanne LAPE-työryhmästä ja matalan kynnyksen kehittäjäryhmissä olevia ja perhekeskustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Pyrimme järjestämään Mikkeli-Heinola välille bussikyydityksen. Ilmoittautumiset saara.hanhela(at)essote.fi. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

LAPE Etelä-Savo vierailee Pieksämäellä perheiden talossa 18.9.2017.

Tutustumisen lisäksi päivässä pidetään yhteinen perhekeskustyöpajatyöskentely. Kaikki halukkaat voivat osallistua. Tarkempi aikataulu lähetetään lähempänä. Ilmoittautumiset ria.juhanpelto(at)pieksamaki.fi.

Seuraa lapetusta myös kesällä: www.facebook.com/lapees/
Iso kiitos kaikille LAPEn työssä mukana olleille antoisasta keväästä sekä aurinkoista ja levollista kesää meille kaikille!
Katja Saukkonen, muutosagentti
Mari Tuomainen, hankepäällikkö

Lapsia, nuoria ja perheitä – kuullaan ja kuunnellaan

Saukkonen_Katja_120517

Katja Saukkonen työskentelee LAPE Etelä-Savon muutosagenttina.

Kehittämistyötä tehdään osallistaen, yhdessä!

Etelä-Savon LAPEssa kehitetään palveluja kuulemalla lasten, nuorten ja perheiden ajatuksia ja palvelukokemuksia. Kuntien LAPE-työryhmät järjestävät asukastilaisuuksia ja tapahtumia. Hankekoordinaattorit jalkautuvat lasten, nuorten ja perheiden arkiympäristöön: päiväkoteihin, kouluihin, perhekahviloihin ja -kerhoihin.

Perheet, järjestöihmiset ja ammattiauttajat kehittävät rinta rinnan vanhemmuuden tukea, eroauttamisen palveluita ja perhetyötä. Nuorten vaikuttajaryhmä, perheparlamentti ja asiakasraati tulevat olemaan uusia maakunnallisia osallisuuden muotoja. Asukas voi olla mukana monella eri tavalla: osallistumalla tapaamisiin, kirjoittamalla tai kertomalla kokemuksistaan, toimimalla havainnoija-asiakkaana, toimimalla kehittäjävanhempana tai osallistumalla neuvonantajaryhmään.

Oikea-aikaista tukea arkeen

Muutosagenttina kuulen tärkeistä lasten ja perheiden arkeen vaikuttavista asioista. Arjessa kaivattaisiin esimerkiksi äitien ja isien ryhmiä sekä mahdollisuuksia spontaaniin toisten tapaamiseen. Tarvitaanko aina ammattilaista valvomaan kokoontumisia? Lapsen on päästävä kesken koulupäivän oikomishoitoon bussilla myös pienestä kunnasta. Voisiko neuvolatarkastuksen hoitaa joskus päiväkodissa hoitopäivän yhteydessä? Tuetaanko vanhemmuutta parhaiten tarjoamalla palvelua ainoastaan virka-aikaan? Mitä tarkoittaa vanhemmuuden tukeminen koulun arjessa?

LAPEssa kehitetään palveluja yhdessä. Poliittisten päättäjien kanssa pohditaan, millä tavoilla lapsi- ja perheystävällistä toimintakulttuuria omassa organisaatiossa tai kunnassa edistetään. Etelä-Savossa on noussut keskusteluun muun muassa maksuton päivähoito ja kouluruokailuun panostaminen.

Ammattilaiset tarvitsevat uudenlaisia tapoja tehdä työtä ja tarjota palveluja. Tavoitteena on koota niin julkisen, kolmannen sektorin kuin yksityisen puolen ammattilaisia yhteiseen työhön perheen kanssa. Palveluohjaus ja perheen vastuutyöntekijän nimeäminen ovat keinoja helpottaa perheiden asiointia. On päästävä irti palvelusta toiseen lähettämisestä. Erityispalvelut tulee saada helposti ja oikea-aikaisesti.

Perhe keskiössä

On tärkeää tukea koko perhettä, ei vain yhtä sen jäsentä. Perheen läheisverkostolla, esimerkiksi isovanhemmilla ja ystävillä on usein keskeinen rooli perheiden arjessa.

Tavoitteena on parantaa ammattilaisten vuorovaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Yksi tapa siihen on lapset puheeksi -keskustelu, johon on koulutettu ja koulutetaan laajasti päiväkotien, koulujen ja perheiden palveluiden työntekijöitä.

Osaamisen lisäksi kyse on asenteesta ja yhteisestä vastuunottamisesta palvelukokonaisuudesta. Lapset kaipaavat läsnä olevaa ja luotettavaa aikuista ja perheet heitä kuulevaa ja kunnioittavia työntekijöitä.

Lue tästä lisää LAPE-kärkihankkeesta

Katja Saukkonen, LAPE Etelä-Savon muutosagentti

Teksti on julkaistu Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen blogissa 12.5.2017.