Perheneuvossa perhe ottaa yhteyttä aina oikeaan paikkaan ja saa tarvittavan tuen.

Mieti, jos olisi yksi puhelinnumero, johon soittamalla perhe soittaisi aina oikeaan paikkaan? Tai yksi lomake, johon voisi 24/7 kirjoittaa auki perheen huolen ja sitä kautta saisi yhteyden nopeasti ja kokonaisvaltaisesti? Meillähän on just sellainen! Perheneuvo on Essoten toimintamalli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ammattilaiset kokoontuvat yhteen ja tukevat perheitä tarpeiden mukaan. Perheneuvo madaltaa lapsiperheiden kynnystä hakea apua kuormittavissa tilanteissa ennen kuin tilanteet kärjistyvät.

Koko homma on aika yksinkertainen: On olemassa yksi puhelinnumero ja yksi sähköinen lomake. Puhelinsoittoa varten on puhelinajat, mutta lomake on auki 24/7. Puhelun/lomakkeen vastaanottaa Perheneuvon tiimin jäsen. Puhelimessa keskustellaan Perheneuvon jäsenen kanssa, käydään tilannetta tarkemmin läpi, jaetaan ajatuksia ja pohditaan sopivaa tukea tai palveluita. Lomake taas käsitellään perheneuvon tiimissä ja tukea tarvitsevaan perheeseen otetaan yhteyttä.

perheneuvon-puhelin-02

Yleisimmin tukea haetaan omaan jaksamiseen, vanhemmuuteen, vauvaperheajan kuormittavuuteen, puolison matkatöihin, yksinhuoltajuuteen, kasvatuksellisiin pulmiin, erotilanteisiin, kodinhoitoon ja lastenhoitoon. Jos avuntarve on pidempi, mietitään yhdessä, mikä taho voisi auttaa perhettä parhaalla mahdollisella tavalla. Perheneuvo kontaktoi auttajatahoihin perheen puolesta. Tällä tiimillä on mahdollisuus nopeaan ja joustavaan toimintaan yli sektorirajojen!

Perheneuvo_huolikuva

LAPE Etelä-Savossa pidämme ääntä Perheneuvo-toiminnan puolesta. Perheiden kanssa käymämme keskustelun pohjalta voimme todeta, että tällaiselle palvelulle ja ohjaukselle on tarvetta! Olemme ottaneet Perheneuvon mukaan LAPEn perhekeskustoimintamallin kehittämiseen. Selvitämme Perheneuvon kaltaisen työtavan laajentamista koko Etelä-Savon alueelle. Pohdimme myös vaihtoehtoa, jossa paikallisesti jokaiselle sektorille koulutettu avainhenkilö yhdistyy laajempaan Perheneuvoverkostoon, jonka kautta lapsiperheiden palvelut ja tuki avautuvat. Perheneuvoverkosto ottaa kokonaisvaltaisen kopin perheestä ja perhe on automaattisesti oikeassa paikassa, koko verkoston tuen piirissä. Verkostotyön tavoitteena on tehdä järjestelmällistä yhteistyötä yhdessä perheiden parhaaksi.

Koko LAPEn ytimessä on lasten, nuorten ja perheiden hyvän arjen tukeminen.

Perheneuvon tiimi & Saara Hanhela, LAPE-hankekoordinaattori

Sähköinen lomake: https://essote.perheneuvo.fi/
Perheneuvon puhelin: 0401294818
Maanantaisin 13-15
Keskiviikkoisin 16-18
Perjantaisin 8-10
Perheneuvo Facebookissa: www.facebook.com/perheneuvo/

Pyyteettömästi hyvää tekeviä ihmisiä on oikeasti olemassa, vapaaehtoinen perheen rinnallakulkijana

Minulla on neljä upeaa, alle kouluikäistä lasta ja kaksi kättä.

Taistelin itseni irti väkivaltaisesta suhteesta lasten isän kanssa. Sain tilalle hyvän, mutta työteliään elämän lasten kanssa.

Kahdella kädellä neljän pienen lapsen kanssa en pysty vastaamaan heidän tarpeisiinsa tavalla, jota he tarvitsevat. Etenkin poikalapseni alkoi kaivata miehen mallia ja ”poikien juttuja”. Äitinä minä en osannut ja pystynyt kaikkeen.

Meillä kävi onni, todellinen onni jota ajattelen kiitollisena lähes joka päivä. MLL:n kautta läheltämme löytyi pojalleni aikuiskaveri, mies joka tapaa lastani viikoittain. Nämä viikottaiset yhdessäolon hetket kantavat pitkälle. Siinä hetkessä näen kuinka poikani nauttii koko pienestä sydämestään. Tapaamisten välillä laskemme joka päivä kuinka monta yötä seuraavaan tapaamiseen on, poikani muistelee viime kertaista ja suunnittelee tulevaa. Nämä tapaamiset, tämä aikuiskaverisuhde kannattelee lastani pitkälle tulevaisuuteen. Kokemus samaistumisesta, rauhallisesta yhdessäolon ajasta jossa leikin varjolla opitaan elämästä.

mies_ja_poika_10x15cm

Kuva: MLL/Matti Matikainen

Minulle äitinä aikuiskaverin läsnäolo vapauttaa syyllisyyttä riittämättömyyden tunteesta ja saan jakaa lapseni onnen. Väkivaltaisen parisuhteen jälkeen on korjaava kokemus sekin, että huomaa kuinka pyyteettömästi hyvää tekeviä ihmisiä on olemassa. Nimittäin, kohdallemme osui toinenkin onni. Saimme MLL:n kautta myös perhekummin. Tämä taival on vasta alussa, mutta jo tietoisuus ”lisäkäsistä” helpottaa. Aiomme yhdessä leipoa, käydä uimarannalla, siivota, opetella hiihtoa, luistelua ja pyörälläajoa.

Perhekummi mahdollistaa meille hetkiä, jolloin lasteni ei tarvitse odottaa omaa vuoroaan ihan niin kauan. Perhekummi mahdollistaa myös sen, että jokainen lapsi saa välillä suuresti kaipaamaansa kahdenkeskistä aikaa kanssani. Hänen kanssa voin jakaa lapsiin liittyviä huolia ja iloja – hänkin on useamman lapsen äiti, joka on jo kasvattanut omat lapsensa aikuiseksi.

Lapseni hyötyvät siitä, että saavat elämäänsä turvallisia aikuisia.

MLL:n kautta saatava vapaaehtoisapu on ollut ja tulee olemaan meille hyvin merkittävä.

Kiitollisena
Äiti lapsineen

Ketään ei kuitenkaan kiinnosta

Mitä tapahtuu eteläsavolaisten nuorten elämässä?

Olemme kevään ja syksyn aikana tavanneet monia nuoria, joilla on ollut yksi yhteinen juttu. He haluavat vaikuttaa ja tuoda nuorten ääntä kuuluviin. He asuvat Etelä-Savon eri kunnissa ja ovat yhdistäneet voimansa. LAPE on mukana pohtimassa tulevaa maakuntaa nuorten näkökulmasta. Mitkä asiat yhdistävät maakunnan nuoria? Miten nuoret osallistuvat maakunnan toimintaan? Tällaisten ajatusten pohjalta rakennamme yhdessä nuorten kanssa maakunnallista vaikuttajaryhmää. Ihan ensimmäisenä on kuitenkin lähdettävä siitä, mitkä asiat ovat nuorille tärkeitä, ja millaista nuorten elämä 2010-luvulla on.

Lokakuussa pidimme ensimmäisen nuorten vaikuttajaillan Jukurit -pelin yhteydessä. Kokosimme yhteen nuorten ajatukset siitä, mistä palasista heidän elämänsä koostuu.

Etelä-Savon nuorten elämä

Uskomme nuorten äänen kuuluvan edustuksellisesti tulevassa maakunnassa. Vaikuttajaryhmään valitaan varmasti nuorten ääntä upeasti edustavat lähettiläät. Olemme vaikuttuneet nuorten sitoutumisesta ja halusta saada muutosta yhteiskunnallisiin asioihin. Kuntien nuorisovaltuutetut tekevät arvokasta työtä oman kuntansa nuorten hyvinvoinnin eteen. Yksi asia meitä kaikkia kuitenkin pohdituttaa: Kuinka saada laajempi joukko nuoria mukaan? Olisi tärkeää että mukana on erilaisia ja erilaisissa tilanteissa olevia nuoria. On niin monenlaista asiaa, mihin haluamme tuoda mukaan nuorten äänen, eikä voi olettaa, että yksi joukko nuoria tuntee kaikkien nuorten toiveet ja tarpeet.

Nuorten vaikuttajien tapaamisessa nuorten maakuntapäivän otsikoksi ehdotettiin: ”Ketään ei kuitenkaan kiinnosta”. Tästä me ponnistamme. Me olemme vahvasti kokeneet, että nuoria kiinnostaa, mutta kuulemmeko me aikuiset?

Nuori, liity mukaan vaikuttajaporukkaan!

Kokeilemme Etelä-Savossa nuorten vaikuttajatoimintaa. Mukaan voi tulla hetkeksi tai viipyä pidemmän tovin. Tapaamisiin voi tulla perinteiseen tapaan paikalle tai kertoa ajatuksista muulla tavoin sähköisesti. Kokeilua tehdään Nuorten ääni maakuntahallinnossa -hankkeen kanssa yhteistyössä.

Tärkeintä on halu saada nuorten ääntä vahvemmin esille maakunnassa. Laita WhatsApp-viestiä Saaralle (040 3597230) ja pääset mukaan WhatsApp-ryhmään. Nuorten maakuntapäivä on tulossa 15.1.2018, vielä ennätät mukaan sitä toteuttamaan!

Katja Saukkonen & Saara Hanhela
LAPE Etelä-Savo muutosagentti & hankekoordinaattori

Muutoksen tekijät: Palava halu tehdä uudenlaista tulevaisuutta perheille!

Olen suurella ilolla hämmästellyt sitä, kuinka organisaatiomuutoksista, säästöpaineista ja runsaista asiakasmääristä huolimatta ihmiset innostuvat ja jaksavat suunnitella, kokeilla ja sitoutua tekemään tulevaisuuteen suuntaavaa lapsiperheiden palvelujen muutostyötä.

Vaikka puhutaan muutoksen pitkästä tiestä, emmekä välttämättä näe sen maaliinsaattamista kovin selkeänä, on jokainen innostunut tekijä mukana muuttamassa tulevaisuutta, eikä tämä alati muuttuva muutoksen tie ole saanut lannistumaan. Ihmisiltä löytyy halua vaikuttaa siihen, että perheet saisivat lähelleen niitä pieniä asioita, jotka helpottaisivat heidän arkeaan. Toimijat haluavat etsiä ratkaisuja, joiden avulla tuetaan perheitä heidän erilaisissa tilanteissa ja annetaan palveluja silloin kun perheen omat voimavarat eivät riitä.

keksi_stm_sote_lapset_askartelu_aikuinen_lapsi_lautapeli_lohduttaminen

Kuva STM:n kuvapankki, kuvaaja Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Vain ajatuksenmuutoksella saamme käyntiin käytännön toimintojen muuttumista.

Tarvitsemme muutostyöhön niitä rohkeita innostujia, jotka uskaltavat katsoa eteenpäin, kuunnella lapsia, nuoria ja perheitä, jopa uhmata tämän hetken työyhteisöjen rakenteita. Niitä jotka puhuvat rohkeasti, ravistelevat meitä kaikkia ja muuttavat meidän ajattelua. Näiden innostujien kanssa syntyy mielekkäitä keskusteluja, huimia visioita, kiinnostavia ajatelmia ja vauhdikkaita ratkaisuehdotuksia. Niistä on helppo itsekin innostua!

Näistä on syntynyt erilaisia pilotointikokeiluja, uusia yhteistyörakenteita ja uudenlaista työparityöskentelyä. Jokainen on tuonut omaa osaamistaan yhteiseen pöytään ja niistä pöydänantimista rakentuu uutta. Yhteisesti rakentamalla saamme vaikutettua alueemme toimintoihin niin, että seuraavien vuosien aikana perheiden asiat ovat kunnan, maakunnan, järjestöjen ja perheiden yhteinen asia.

Ja mikä parasta, siinä hetkessä kun erkanemme yhteisestä pöydästä, jokaisella on positiivinen ilme ja nauru kasvoilla. Huomisen luominen lapsiperheille tulisi olla mielekästä ja antoisaa.

Ylläpidetään positiivista tulevaisuuden suunnittelua!

Mari Tuomainen
LAPE Etelä-Savo
Hankepäällikkö

keksi_stm_karkihankkeet

Kuva STM:n kuvapankki, kuvaaja Suvi-Tuuli Kankaanpää.