Isien illat Sosterissa vahvistavat vanhemmuutta ja mahdollistavat matalan kynnyksen keskustelun

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Sosterissa on viime syksynä käynnistetty isien illat. Neuvolan perhetyöntekijöiden vetämä isä-lapsiryhmä ei ole vaatinut paljon investointeja, mutta on antanut paljon osallistujille ja vetäjille. LAPE Etelä-Savon ja XAMKin viime vuonna toteuttamassa kartoituksessa perheet jakoivat vanhemmuuden tukeen liittyviä ajatuksia ja toiveita. Yksi keskeinen toive oli matalan kynnyksen keskustelujen mahdollistaminen ja lisääminen. Miesten vastauksissa korostui isien osallistaminen tasavertaisesti: ”Että isätkin uskaltaisivat puhua, ilman pelkoa että ajatellaan pärjääkö lasten kanssa.” Isien illat näyttäytyvät juuri tällaisena matalan kynnyksen keskustelupaikkana. Nyt saammekin kuulla neuvolan perhetyöntekijältä miten illat käytännössä pyörivät.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Pääterveysaseman neuvolassa aloitettiin viime syksynä uusi ryhmätoiminta, isien illat. Isien illat tukevat isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä isän vanhemmuutta. Ryhmän vetäjinä toimivat neuvolan kaksi perhetyöntekijää. Ryhmä toimii suljettuna ryhmänä ja siihen otetaan mukaan enintään 10 isää yhdessä 0-3-vuotiaan lapsen kanssa. Isien ilta toimii vertaistuen periaatteella, missä ryhmän vetäjät avaavat keskustelua ja tarpeen mukaan illan aikana herättelevät sitä. Puolentoista tunnin tapaamisia on viisi, iIllat on teemoitettu seuraavasti: isyys, isäksi kasvaminen, työ ja perhe-elämä, parisuhde ja perhe sekä hyvinvoiva isä. Iltaan sisältyy myös pieni iltapala.

Isien ilta mahdollistaa isän ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kehittymisen. Isä oppii luottamaan itseensä ja omiin kykyihin pärjätä lapsen kanssa ilman äitiä. Ryhmällä on tarkoitus vahvistaa isän vanhemmuutta ja antaa kykyä toimia arjen haastavissa tilanteissa.

stm_karkihankkeet

STM:n kuvapankki // Suvi-Tuuli Kankaanpää

Ensimmäinen ryhmä oli todella aktiivinen ja itseohjautuva. Isät puhuivat avoimesti kaikista asioista, lapsen odotuksesta synnytykseen ja toimivaan arkeen. Isien iltojen sisältöjä ja toimintatapaa suunniteltaessa pohdimme asiantuntijoiden käyttöä. Saimme kuitenkin miestyöntekijöiltä Lahdesta ohjausta ja kannustusta luottamaan omiin kykyihimme ohjaajina. Meitä mietitytti myös ajatus siitä, ettei kumpikaan vetäjistä ole mies. Tällä ei tutkimusten mukaan kuitenkaan ole merkitystä ja saman saimme huomata omassa ryhmässämme. Meillä ohjaajilla oli aluksi painetta siitä, miten me riitämme ja saamme varatun ajan kulumaan. Ryhmän loputtua totesimme, ettei se ollut alkuunkaan ongelma.

Meillä on tällä hetkellä alkanut toinen ryhmä (katso esite tästä!) ja olemme aivan innoissamme. Ryhmä on kokoontunut nyt neljä kertaa ja illat ovat olleet todella antoisia. Olemme samalla kartoittaneet molemmissa ryhmissä isien toiveita siitä, mitä he kokisivat tarvitsevansa neuvolapalveluilta. Näin saamme arvokasta tietoa suoraan asiakkailta työmme kehittämiseen jatkossa.

SOSTERI-logo_rgb.jpg

Katja Kyllönen
Neuvolan perheohjaaja
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri

Hyvän arjen edistäjä, oletko se sinä?

Olen nyt kuulostellut LAPEn korvilla ja näkökulmalla lapsiperheiden arkea Etelä-Savossa kohta vuoden ajan. Tunnen iloa siitä, että niin valtakunnallisesti kuin meidän maakunnan LAPEssa on otettu lapsiperheiden hyvä arki tavoittelemisen arvoiseksi asiaksi. Hyvän arjen teemaa on kuljetettu tapahtumasta, tapaamisesta ja kyselystä toiseen. Perheiden esille tuomat hyvän arjen palaset ovat melko pieniä asioita. Toiveena ei ole saada kuuta taivaalta. Toiveena on pieniä asioita, joilla on suuri merkitys.

Olen tiivistänyt LAPE-kehittämisen myötä perheiltä saatuja risuja ja ruusuja alla olevaan kuvaan. Missä ikinä perheitä jututan, korviini kantautuu toiveet inhimillisestä kohtaamisesta, tukiverkostojen olemassaolosta ja palveluiden saavutettavuudesta. Kun mietin näitä kolmea seikkaa, näen, että jokainen lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiva pystyy omalta osaltaan edistämään lapsiperheiden hyvää arkea.

Tunnistatko itsesi?

Hyvä arki-koonti perheiltä (2)

Järjestöt,
rekrytoimanne kullanarvoiset vapaaehtoiset tukevat ja helpottavat monen perheen arkea. Ihanaa kun järjestätte erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, joissa voi piipahtaa virkistäytymässä.

Kunnat,
pitäkää jatkossakin huolta leikkipuistojen kunnossapidosta ja riittävyydestä – leikkipuistoille pitäisi myöntää perheiden mielenterveyden edistämispalkinto! Muistattehan viestiä ahkerasti perheille tärkeistä kunnan palveluista mm. kasvatuksen ja kulttuurin saralla.

Sote-toimijat,
palveluvalikkonne on laaja ja avun saamisella on iso merkitys perheille. Palveluista viestiminen ja informaation jatkuva välittäminen lähellä perheitä on keskeistä. Perheet korostavat toivetta varhaisemmasta tuesta ja avunannosta.

Mummit,
tiedättekö miten tärkeitä ovat teidän avuliaat käsiparit, jotka kantavat pienokaisia sekä lempeät silmät, jotka eivät arvostele. Teidät mainitaan usein hyvän arjen tärkeänä palasena.

Minä, sinä, hän, me, te, he;
muistammehan oman läsnäolomme suuren vaikutuksen, kun kohtaamme lapsia, nuoria ja perheitä työntekijänä, vapaaehtoisena, kaduntallaajana, naapurina tai ystävänä. Me voimme antaa omaa aikaamme ja kuunnella. Voimme nyökätä ymmärtäväisesti ja jakaa hymyn. Se ei vaadi meiltä paljoa, mutta sillä on iso merkitys perheille. Sillä on iso merkitys kenelle tahansa.

Tässä pieniä esimerkin palasia. Pistähän aidosti pohdintaan: Miten sinä itse edistät lapsiperheiden hyvää arkea omalla toiminnallasi?

Saara Hanhela
Hankekoordinaattori, matala kynnys & varhainen tuki
LAPE Etelä-Savo

 

Pieksämäen perheparlamentti osallisuutta vahvistamassa

Osallisuus ja asukkaiden kannustaminen mukaan yhteiseen kehittämiseen ovat meillä Etelä-Savon LAPEssa erityisen lähellä sydäntä. Kaikessa tekemisessä pyrimme pitämään läsnä lasten, nuorten, vanhempien tai perheiden ääntä erilaisten menetelmien kautta. Jos haluat tutustua aiheeseen lisää, kurkkaa: Lape Etelä-Savo osallisuuden toteuttamissuunnitelma. Siksi olemmekin tosi iloisia, kun Pieksämäen LAPE-toimijat päättivät kokeilla perheparlamenttia yhtenä osallisuuden kanavana. Tässä iloksenne Pieksämäen lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitisen kuvaus perheparlamentista, ehkäpä sinäkin innostut! 😉

Pieksämäen paikallinen LAPE-työryhmä mietti vuoden 2017 alussa miten osallistamme lapset, nuoret ja perheet yhdessä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa toimimaan ja kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja Pieksämäellä. Yhtenä uutena toimintatapana päätimme toteuttaa perheparlamentin, minkä kautta nostamme perheiden kokemusasiantuntijuuden kehittämiseen mukaan.

Mikä perheparlamentti?

Perheparlamentti on edustuksellinen tavallisista Pieksämäkeläisistä perheistä koottu kokemusasiantuntijaporukka, joka kokoontuu säännölliset kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Tavoitteena on avoimen keskustelun ja kahvittelun lomassa luoda uudenlaisia kumppanuuksia tuottaa palveluja mahdollisimman varhain, perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan kautta pohdimme perheiden kanssa yhdessä mistä koostuu lapsiperheiden hyvä arki. Nostamme keskusteluun asioita, jotka ovat perheiden kannalta tärkeitä ja mitkä auttavat perheitä viettämään omannäköistä ja mukavaa lapsiperheiden arkea Pieksämäellä.

Miten kaikki lähti käyntiin?

Laitoimme alla olevan mainoksen paikalliseen lehteen ja jaoimme sitä ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Annoimme lehteen myös haastelun uudenlaisen toiminnan käynnistymisestä ja avasimme haastattelussa mitä toiminnassa tavoitellaan. Iloksemme jo ensimmäiseen tapaamiseen ilmaantui kahdeksan erilaisilta taustoiltaan olevaa kehittäjäedustajaa ja matkan varrella toimintaan on liittynyt muutama perhe lisää. Tapaamisissa on mukana allekirjoittaneen lisäksi myös perusturva – ja opetuslautakunnan puheenjohtajat, jotka edustavat samalla myös  perheen isää sekä luottamusmiestä.

Pieksämäen perheparlamentti_KUTSUPaljon hyötyjä kompaktissa paketissa

Perheparlamentin myötä osallistujat kiinnittyvät paikalliseen yhteisöön ja voivat aidosti olla yhdessä kuntatyöntekijöiden kanssa kehittämässä itselleen merkityksellisiä palveluja ja toimintoja. Osallistuminen perheparlamentin toimintaan on myös yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin on olennainen osa yhteiskunnallista osallistumista ja vahvistaa kiinnittymistä yhteisöön. Perheparlamentti toiminnan myötä kokeilemme Pieksämäellä uudenlaisia osallisuutta tukevia toimia ja käytäntöjä, jotta pieksämäkeläisillä perheillä olisi aito mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin sekä yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Toiminta vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden perustyöhön LAPE-muutosohjelman aikana ja sitä arvioidaan vuosittain.

Olemme innostuneita – hyvä niin!

Seija Laitinen
Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori, Pieksämäki