Perhekeskustoiminta

LAPE-hanke päättyi vuoden 2018 loppuun, mutta lapsi- ja perhepalveluiden muutos jatkuu edelleen. Perhekeskustoiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva lapsi, nuori ja perhe. Tämän eteen haluamme tehdä yhdessä töitä koko Etelä-Savon alueella.

Perhekeskustoiminta tarjoaa avointa toimintaa, tukea ja palveluja perheelle. Meillä Etelä-Savossa perhekeskustoimintaan liittyvät vahvasti avoimet kohtaamispaikat, kuntakohtaiset Perheneuvot sekä palveluja tarjoavat perhekeskukset. Näiden peruselementtien ympärille olemme tehneet värikkään ja innostavan videon.

Etelä-Savon Perhekeskustoiminta -videolla saat selkeästi ja ytimekkäästi kiinni mistä kaikesta tässä on kyse . Tehdään yhdessä lasten nuorten ja perheiden hyvää arkea!

Video löytyy myös YouTubesta, https://www.youtube.com/watch?v=r-u1Njue7qU.

 

 

Hanna Korja, perhekeskuskoordinaattori

LAPE akatemiat tulevaisuutta tekeville johtajille

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. LAPE-akatemia kokoaa kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin. LAPE akatemia on vuoden kestävä valmennusprosessi, joka tukee johdon työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisessa. LAPE akatemiassa vahvistetaan lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria. LAPE akatemioita johdetaan kansallisesti ja taustavoimina ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Mukana suunnittelussa on myös kuntaliitto.

Lape akatemiat starttaavat valtakunnallisella avaustilaisuudella Helsingissä 20.3. ja Etelä-Savon maakunnalliset akatemiat järjestetään 4.6. Mikkelissä ja 24.9. Savonlinnassa. Akatemiaprosessin viimeinen tilaisuus pidetään yhteistyöalueen päätöstilaisuutena 14.11. Jyväskylässä. Etelä-Savon painopistealueena lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) ovat lapsi- ja perhelähtöisyys sekä maakunnallinen perhekeskustoiminta. Akatemiaprosessissa keskitytään näiden monialaiseen johtamiseen ja toiminnan mahdollistamiseen. Kansallista starttitilaisuutta on mahdollisuus seurata verkossa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena: http://videonet.fi/web/stm/20190320/

Akatemia_startti

Oppimisprosessin lopputuloksena luodaan yhteistyön toimintamallit, sopimukset ja rakenteet, jotta palveluista saadaan lapsi- ja perhelähtöisiä. Johtajat saavat tukea entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä verkostojen johtamiseen yhteisessä toimintaympäristössä.

Lisätietoa https://stm.fi/lapeakatemia

#tulevaisuudentahdissa

LAPE Etelä-Savo muutosagentti Katja Saukkonen
katja.saukkonen(at)essote.fi, 044 351 6616

Kunta-agentti Kristiina Hyvärinen
kristiina.hyvarinen(at)kuopio.fi, 044 718 4409

Hankejohtaja Maria-Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
maria-kaisa.aula (at)stm.fi, 0295 163 658