Puumalan tavoitteena UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Puumalan kunnan uuden kuntastrategian viidestä painopisteestä kaksi oli erityisesti lapsiystävällinen kunta -malliin hakeutumisen perusteina: lapsiperheet ja hyvinvointi. Tavoitteiksi näille kahdelle painopisteelle on asetettu mm., että Puumala on lapsiystävällinen sujuvan arjen asuinpaikka, lapset, nuoret ja perheet osallistuvat aidosti palvelujen kehittämiseen, toiselle asteelle siirtyvää nuorta ja hänen perhettään tuetaan, perusopetus on laadukasta, onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen, kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Lapsiystävällinen kunta -malli edesauttaa siis kunnan strategian toteutumista, antaa rakennuspalikoita lasten ja nuorten huomioimiseen päätöksenteossa. Lisäksi sen avulla selvitetään, mitkä asiat toimivat ja mihin tulee panostaa. Lisänä tulee myös myönteinen kuntakuva: täällä oikeasti panostetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiksi on otettu lapsi- ja perhelähtöiset palvelut, lapsen oikeuksien toteutuminen ja harrastustakuun toteuttaminen. Lapsiystävällinen kunta -malli tukee myös näiden tavoitteiden toteutumista.

Puumalassa on myös tehty jo paljon ennen malliin hakeutumista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi: käytössä vauvaraha, kaikille maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan ja järjestöjen kerhohankkeet, toimiva ja aktiivinen nuorisovaltuusto, etsivä nuorisotyöntekijä, toisen asteen opiskelijoiden kotikuntastipendi, perheneuvo sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.

Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattorina toimii palvelujohtaja Anne Julin. Koordinaatioryhmässä on edustettuna kunnan eri toimialat, päätöksentekijät, sosiaali- ja terveyspalvelut, eri järjestöt sekä nuoret.

Miten mallissa edetään?

Unisef_lapsiystävällinen kunta

UNICEF järjesti maaliskuussa koordinaatioryhmälle alkukoulutuksen, jossa selvitettiin, mikä malli on ja miten siinä edetään.

Koordinaatioryhmä aloitti alkukartoituksen toukokuun alussa. Alkukartoituksessa arvioidaan kymmentä lapsen oikeuksien toteutumista tarkastuslistojen avulla. Kartoitukseen otetaan mukaan myös lapset, nuoret ja lasten vanhemmat. Koordinaatioryhmä on päättänyt, että tämän vuoden aikana se kokoontuu 6 kertaa. Viidellä kokoontumiskerralla arvioidaan aina kahta lapsen oikeuden toteutumista Puumalassa tarkastuslistojen pohjalta.

Kun alkukartoitus on kokonaisuudessaan tehty, koordinaatioryhmän kuudennella kokoontumiskerralla valitaan kehittämiskohteet, joita aletaan toteuttamaan suunnitelmallisesti vuoden 2020 aikana.

Parin vuoden kuluttua UNICEF arvioi, kuinka Puumalan kunta on onnistunut työssään. Jos Puumalan kunta on onnistunut, kunnalle annetaan Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.

Olemme innoissamme aloittamassa alkukartoitusta ja kehittämistyötä!

 

Anne Julin
palvelujohtaja, Puumalan kunta