Vuosi pakettiin

Tervehdys perhekeskustoiminnan ääreltä!

Vuosi 2021 lähenee loppuaan ja on aika lyhyesti koota mitä kaikkea Etelä-Savon perhekeskustoiminnassa on tapahtunut ja tapahtuu. Myös vuotta 2021 on korona varjostanut, mutta on ollut mukava huomata, että toimijat ovat keksineet vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja yhteinen tavoitteemme ”lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea yhdessä” on säilynyt mielessä.

Muutamia nostoja tästä vuodesta. Tarkemmat nostot ja ensi vuoden tavoitteet julkaistaan alkuvuodesta 2022 ensi vuoden toimintasuunnitelman julkaisun yhteydessä.

 • Eron ensiapupiste; Mikkelissä ja Savonlinnassa on käynnistynyt matalan kynnyksen ja varhaisen vaiheen eroauttamisen toiminta. Eron ensiapu pisteellä saa ohjausta ja neuvontaa eroasioissa ennen eroa, eron aikana tai eron jälkeen. Myös eron kohdanneet omaiset ja läheiset ovat tervetulleita pisteelle. Mikkelissä Eron ensiapupiste on joka toinen keskiviikko klo 16-18 Kohtaamispaikka Kopassa, pääkirjaston alakerrassa ja Savonlinnassa joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 16-18 pääkirjasto Joelissa.
 • Perheneuvoverkosto; kuntakohtainen Perheneuvo toimii seitsemässä Etelä-Savon kunnassa. Perheneuvosta saa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheen asioihin ja kysymyksiin. Ei ole niin pientä tai suurta kysymystä, ettei sitä voisi Perheneuvosta kysyä. Perheneuvo on kaikkien lapsiperheiden tukena. Perheneuvossa työskentelee oman paikkakuntasi lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Tarvittaessa Perheneuvo ohjaa ja neuvoo oikean palvelun perheellenne. Perheneuvosta saat myös tietoa paikkakuntasi tarjoamista mahdollisuuksista, tapahtumista ja palveluista lapsiperheille.
 • Kuntakohtaisista avoimista kohtaamispaikoista nostona tänä syksynä auennut Mäntyharjun avoin kohtaamispaikka Puuhala. Hienoa Mäntyharju!
 • Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto ja juurruttaminen sai vahvistusta, kun Etelä-Savon alueelle valmistui yhdeksän uutta menetelmäkouluttajaa kouluttamaan uusia menetelmäosaajia eri toimialoille. Tarkempaa tietoa löydät blogikirjoituksesta.
 • Systeemisen työotteen juurruttaminen lastensuojelussa on jatkunut. Syksyn 2021 aikana on koulutettu alueen perhetyöntekijöitä ja laitoksen ohjaajia koulutussuunnitelman mukaisesti, sekä yksittäisiä tiimien sosiaalityöntekijöitä ja ohjaajia työryhmien työntekijävaihdosten vuoksi. Etelä-Savon kaikki lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tiimit on koulutettu systeemiseen tiimimalliin.
 • Loppuvuoden aikana perhekeskustoiminnassa on valmisteltu tärkeitä suunnitelmia ja sopimuksia. Nämä julkaistaan alkuvuodesta 2022
  • Etelä-Savon perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Edellisen toimintasuunnitelman löytyy täältä.
  • Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyösopimus vuosille 2022-2023. Edellinen sopimus löytyy täältä.
  • Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2023. Edellinen hyvinvointisuunnitelma löytyy täältä.

Kiitos yhteistyöstä ja rauhallista joulun aikaa kaikille! Jatketaan myös ensi vuonna yhdessä lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen, toimintojen sekä palveluiden kehittämistä.

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Lapset puheeksi -työ vahvistuu!

Lapset puheeksi-menetelmän kouluttajakoulutus Etelä-Savossa syksyllä 2021

Lapset puheeksi-keskustelun ja neuvonpidon on tarkoitus rakentaa yhteistä ymmärrystä lapsen/nuoren ja hänen elämänsä tärkeiden aikuisten kesken. Keskustelun avulla voidaan huomata ja vahvistaa sellaisia vahvuuksia, joiden avulla lapsi ja hänen perheensä pärjää vaikeuksista huolimatta. Universaalisti, kaikille tarjottuna, menetelmä auttaa pääsemään lapsen arjen äärelle jo ennen mahdollisten ongelmien muodostumista.

Lapset puheeksi-menetelmä on valittu Etelä-Savossa yhteisesti käytettäväksi menetelmäksi ja tämän kuluvan syyskauden aikana olemme saaneet yhdeksän uutta menetelmäkouluttajaa kouluttamaan uusia menetelmäosaajia eri toimialoille. Uudet kouluttajat esittelivät upeasti työtään 30.11. olleessa loppuseminaarissa Mikkelin keskussairaalassa ja etäyhteydellä. Kouluttajien kouluttajana toimi Lapset puheeksi -työn pioneeri Bitta Söderblom (VTM, sosiaalityöntekijä ja -psykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, kouluttaja), joka on tehnyt monien vuosien ajan työtä menetelmän parissa. Etelä-Savon Lapset puheeksi-kouluttajat toivottavat uudet kouluttajakollegat lämpimästi tervetulleiksi kouluttajaporukkaan, yhdessä viemme LP-iloa perheiden parhaaksi koko Etelä-Savon alueelle!

Paljon onnea uusille kouluttajille:

Päivi Karuvaara, varhaiskasvatus, Mikkeli
Susanna Aninko, varhaiskasvatus, Mikkeli
Petra Kainulainen, varhaiskasvatus, Mikkeli
Päivi-Piia Jantunen, nuorten vastaanottokoti Havurinne, Essote
Laura Loisa, maahanmuuttopalvelut, Essote
Maarit Rantakurtakko, Vaalijala
Piritta Hynninen, Vaalijala
Minna Moilanen, Vaalijala
Liisa Jaakonaho, Apua ajoissa! -hanke ja Kriisikeskus Mobile

Sanna Wirenius,
asiantuntija, Lapset puheeksi -maakunnallinen koordinointi