Perhekeskustoiminnan arviointi vuodelta 2021 on valmistunut – perheiden kyselyyn huikeat 582 vastausta!

Perhekeskustoimintaa seurataan ja arvioidaan pitkin matkaa erilaisin keinoin, joista yksi on nyt toista kertaa toteutettu laaja seuranta- ja arviointipaketti, joka sisältää kolme osiota:

  1. Perheiden arviointikyselyn, joka oli vastattavissa kaikissa Etelä-Savon kunnissa.
  2. Toimijoiden arviointi kunnissa toimivissa lasten, nuorten ja perheiden työryhmissä
  3. Kansallisista indikaattoripankeista kerättävät lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritiedot, kansalliset tietopankit palveluista sekä Etelä-Savon perhekeskustoiminnan omat seurantatiedot (mm. Finlapset tutkimus, kouluterveyskysely, Sotkanet, tilastopalvelu Vipunen)

Arviointipaketti tuotti runsain määrin tietoa maakunnan tilanteesta monesta eri näkökulmasta katsottuna.  Arviointi kokosi niin perheiden, kuin erilaisten perheiden kanssa työskentelevien toimijoiden kokemuksia Etelä-Savon palveluista ja toimintamalleista. Lisäksi arviointipaketissa huomioitiin erilaisia koko Suomea kattavia tutkimustietoja, jotta vertailuun saatiin laajempaa käsitystä perheiden tilanteesta.

Etelä-Savon alueella asuvien perheiden omat kokemukset ovat kaikkein merkityksellisimpiä, kun arvioimme toimintaamme. Perheiden vastauksia saatiin lähes 600 kappaletta, mikä oli aivan huikea määrä. Lämpimät kiitokset vielä kerran kaikille vastanneille, palautteenne on äärimmäisen arvokasta!

Muutamina esimerkkeinä tässä blogitekstissä mainittakoon, että perheiden kokemus oli, että sujuvan arjen kannalta erittäin tärkeitä asioita ovat joustavat päivähoito-, työaika- ja etätyöjärjestelyt. Varhaiskasvatus koettiin perheiden kohtaamisessa ja tarpeiden kuulemisessa toimivaksi palveluksi, myös seurakunnan ja järjestöjen monimuotoinen toiminta onnistui kohtaamaan perheitä hyvin. Perheille on tärkeää, että tieto toiminnoista ja tarjottavasta tuesta kootaan yhteen ja tarjottava apu on helposti saatavilla. Helppo yhteydenotto, aito kohtaaminen, keskustelumahdollisuus ja palveluiden helppo saavutettavuus luovat joustavat toimintapuitteet.

Koronasta johtuen perheiden arjen apua on ollut saatavilla aiempaa vähemmän, eristihän pandemia esimerkiksi isovanhemmat joksikin aikaa kokonaan pois lapsiperheiden arjesta ja esimerkiksi neuvolapalveluiden ja joidenkin erityispalveluiden (esim. toimintaterapia, puheterapia, lastenlääkärin palvelut) saatavuus koettiin korona-aikaan heikentyneenä.

Ilahduttavia tuloksia saatiin lasten ja nuorten liikkumisen lisääntymisen tiimoilta, mutta huolestuttavia tuloksia olivat unen määrän vähentyminen nuorten osalta, sekä lisääntyneet yksinäisyyden ja seksuaalisen häirinnän kokemukset. Työtä siis riittää, uni on erittäin tärkeää meille kaikille ja erityisesti lapsille ja nuorille. Seksuaalisen häirinnän kokemuksissa jo yksikin on liikaa, onneksi tähän tärkeään asiaan osataan nykyään puuttua herkemmin kuin ennen ja saamme toivottavasti tälle tilastolle uuden suunnan sitkeällä työllä.

Jatkossa teemme edelleen työtä perheiden parhaaksi, arviointipaketin tuloksista saamme uutta tietoa työskentelymme pohjaksi. Perhekeskuksen ja sen toimintamuotojen tunnettavuudessa on vielä paljon parannettavaa, joten jatkamme perheiden palveluiden ja toimintojen kehittämistä ja niistä kertomista entistä suuremmalla innolla ja taidolla kohti meidän kaikkien yhteistä Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Lue lisää arvioinnista täältä:

https://lapeetelasavo.com/materiaalit/

Tekstin kokosi perhekeskuskoordinaattori Sanna Wirenius Katja Kasperin kirjoittaman tiedotteen pohjalta.

Lämpöisiä kevätpäiviä kaikille!

Rantasalmen vauvaperheilta kokosi kunnan vauvaperheet yhteen

Rantasalmen kunnan varhaiskasvatus ja Terveystalo järjestivät yhteistyössä ke 27.4.2022 vauvaperheillan vuonna 2021 syntyneille lapsille perheineen. Syntyneitä lapsia Rantasalmella oli viime vuonna 18. Näin ollen 18 perhettä sai kutsun tämän vuoden vauvaperheiltaan, joista 14 perhettä saapui paikalle. Aivan huippua!!

Vauvaperheillalla on Rantasalmella jo pitkät perinteet, sillä tänä vuonna vauvaperheiltaa vietettiin jo seitsemättätoista kertaa! Paikka ja ohjelma ovat vuosien varrella hiukan muuttuneet, mutta yksi tärkeimmistä tavoitteista on pysynyt samana eli perheet tapaavat toisiaan!

Illan ohjelma alkoi maksuttomalla ruokailulla.

Ruokailun jälkeen vuorossa oli Rantasalmen lapsiperheiden palveluiden esittelyä. Illassa oli mukana eri toimijoita mm. varhaiskasvatuksesta, perhetyöstä sekä seurakunnasta, joita perheiden oli mahdollisuus jututtaa illan aikana.

Iloksemme saimme myös vierailijan Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskuksesta, joka tuli puhumaan teemalla ”parisuhde vauvaperheissä”. 

Vuodesta 2016 alkaen Rantasalmen kunta on jakanut perheille myös vauvaperheillan yhteydessä vauvalahjana vauvarahan, jonka on käynyt jakamassa useamman kerran jo kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Illan päätteeksi oli vielä yhteisen valokuvan aika, johon kaikki perheet osallistuivat. Perheillä on mahdollisuus lunastaa kuva myöhemmin paikallisesta valokuvaamosta muistoksi.

Aurinkoista kevään jatkoa!

Jenna Roponen –Avoimen varhaiskasvatustoiminnan ohjaaja, Rantasalmi