Perhekeskustoiminta hyvinvointialuetta kohti

Etelä-Savossa, kuten kaikkialla muuallakin Suomessa, eletään kuumeista muutosvaihetta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tulevaa hyvinvointialuetta on valmisteltu monelta kantilta jo pitkään. Siltikään mitään täydellistä ”kaikki on valmista” lopputulosta ei ole tulossa nyt, eikä toivottavasti koskaan. Palveluiden ja toimintamallien tulee elää ajassa, muovautua ja hioutua vallitsevien tarpeiden ja resurssien mukaan. Kiveen hakattuja ja jäykkiä toimintoja emme kaipaa, vaan jättiorganisaatiosta huolimatta toiveissa olisi ketterä ja nokkela sote-systeemi, joka toimisi avoimesti yhteistyössä kaikkien kanssa.

Perhekeskustoiminnan suuntaa pidetään edelleen kohti yhteistä tekemistä, toisistamme tietäen, auttaen ja hyötyen. Yhteisesti sovitut toimintamallit ja sujuvuus erilaisten palveluiden välillä on kunnianhimoinen tavoite, mutta ei mahdoton. Edellytyksenä on, että ammattilaiset ovat toisistaan tietoisia ja yhteistä keskustelua käydään riittävästi. Joskus on tarpeen luopua jostakin, jotta voidaan synnyttää jotain uutta.

Etelä-Savon kirkas tähti, Perheneuvo, jatkaa eloaan sosiaalipalveluiden varhaisen tuen yhteydenottokanavana. Perheneuvon periaatteet ovat edelleen voimassa; ei ole niin pientä tai suurta asiaa, ettei sitä voisi Perheneuvosta kysyä. Yhteistyötahot tulevat edelleen olemaan tuiki tärkeitä kumppaneita Perheneuvolle, jotta perheitä voidaan ja osataan ohjata parhaalla mahdollisella tiedolla ja taidolla.

Kohtaamispaikkatyötä jatketaan edelleen, ehkä saamme ensi vuonna uusiakin kohtaamispaikkoja luotua Etelä-Savon alueelle! Eroauttamiseen ja parisuhteiden tukemiseen on myös panostettava kaikkien perheiden kanssa työskentelevien voimin, tässäkin asiassa olemme yhdessä paljon vahvempia, kuin yksin.

Lapset puheeksi-menetelmän koulutuksia jatketaan heti tammikuusta alkaen. Myös muiden tutkittujen ja hyväksi todettujen menetelmien käyttöä jatketaan ja levitetään koko hyvinvointialueelle. Perheiden elintapaohjauksen pilotista saatuja kokemuksia hyödynnetään ja kehitetään ohjausta edelleen.

Kiitos kaikille perheille, perheiden parissa työtään tekeville ja perhekeskustoiminnassa mukana oleville tästä vuodesta ja onnea & iloa meille kaikille uuteen vuoteen 2023! Toivotan myös rauhallista ja lempeää joulun aikaa jokaiselle, toivottavasti saat nauttia hämäränhyssystä ja kiireettömästä olosta.

Terveisin,

perhekeskuskoordinaattori Sanna