Perhekeskustoiminnan kuukausikirje

Tervehdys perhekeskustoiminnan ääreltä!

Liitteenä on ensimmäinen Etelä-Savon perhekeskustoiminnan kuukausikirje. Kuukausikirje sisältää keskeisiä perhekeskustoiminnan tapahtumia, ajankohtaisia asioita yms.

Julkaisemme jatkossa kuukausittain erityisesti perheille suunnattua tiedotetta toiminnoista ja palveluista, joihin kannattaa tutustua. Jos sinulla on vinkkiä materiaaleista, joita olisi hyvä olla kuukausikirjeessä, niin ilmoitathan tästä hanna.kokkonen@essote.fi tai katja.saukkonen@essote.fi
Muutoinkin mielellämme kuulemme palautetta miten kuukausikirje otetaan vastaan ja miten sitä voisi kehittää.

 

PEKE_logo_vaaka

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Teemakuukaudet näkyvät ympäri Etelä-Savoa syksyllä 2019

Monelle tuttu Aito kohtaaminen ja sen neljä osa-aluetta tulevat näkyväksi osaksi toimintoja, tapahtumia ja palveluja syksyllä 2019. Etelä-Savon Perheneuvoverkosto ja varhaisen tuen kehittäjäryhmä ovat ideoineet ja suunnitelleet teemakuukausien sisältöä.

Teemakuukaudet_ennakkomainos_jpegTeemakuukaudet_ennakkomainos

LAPEn nettisivujen uusi Teemakuukaudet-osio sekä LAPE Etelä-Savon Facebook toimivat näiden teemakuukausien tiedottamiskanavina. Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan teemakuukausien toimintoihin ja perhekeskustoimintaan!

Lisätietoja perhekeskuskoordinaattori Hanna Korja, p. 040 3598519 hanna.korja@essote.fi tai projektityöntekijä Eeva Pääkkönen p. 050 5202729 eeva@estery.fi

Perhekeskuspäivä 20.8.2019

Elokuussa on oiva mahdollisuus tulla kuulolle mitä kaikkea teemme sekä kansallisesti että Etelä-Savossa kehittääksemme lapsiperheiden palveluita! Ti 20.8. järjestetään Pieksämäellä Pöyhölän Pappilassa kaikille toimijoille avoin perhekeskuspäivä.

Päivän aikana kuulet kansallisia puheenvuoroja; mm. Marjatta Kekkonen (THL) ja Ulla Lindqvist (Perheet keskiöön -hanke) kertovat kohtaamispaikkatoiminnasta ja yhteisöllisestä työstä. Lisäksi Monimuotoiset perheet -verkoston Anna Moring ja Sara Mäkäräinen kertovat meille monimuotoisten perheiden huomioimisesta ja mukaan ottamisesta perhekeskustoiminnassa.

Puheenvuorojen lisäksi kuulet tietoiskuja perheneuvosta, lapset puheeksi -menetelmästä, systeemisestä lastensuojelusta sekä perheasiansovittelusta. Pääset myös syventämään tietämystäsi teemakeskusteluissa ja -kahveilla. Teemakeskusteluissa ja -kahveilla kuulet ja pääset keskustelemaan valitsemastasi aiheesta enemmän. Valittavina teemoina ovat mm. haastavat erot, kohtaamispaikkatyö, monimuotoiset perheet, lapset puheeksi, perhekeskuspalvelut, systeeminen lastensuojelu, elintapaohjaus, ensitieto-opas neuvoloille, eroauttaminen sekä perheillat.

Näiden lisäksi Pöyhölässä kokoontuu myös maakunnan alueen sivistysjohtajat. Perhekeskuspäivässä on siis varmasti jokaiselle jotakin!

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen https://link.webropolsurveys.com/S/12DE84C2CCD2EEDC

Perhekeskuspäivä 20.8., mainos

Hanna Korja
perhekeskuskoordinaattori

Puumalan tavoitteena UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Puumalan kunnan uuden kuntastrategian viidestä painopisteestä kaksi oli erityisesti lapsiystävällinen kunta -malliin hakeutumisen perusteina: lapsiperheet ja hyvinvointi. Tavoitteiksi näille kahdelle painopisteelle on asetettu mm., että Puumala on lapsiystävällinen sujuvan arjen asuinpaikka, lapset, nuoret ja perheet osallistuvat aidosti palvelujen kehittämiseen, toiselle asteelle siirtyvää nuorta ja hänen perhettään tuetaan, perusopetus on laadukasta, onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen, kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Lapsiystävällinen kunta -malli edesauttaa siis kunnan strategian toteutumista, antaa rakennuspalikoita lasten ja nuorten huomioimiseen päätöksenteossa. Lisäksi sen avulla selvitetään, mitkä asiat toimivat ja mihin tulee panostaa. Lisänä tulee myös myönteinen kuntakuva: täällä oikeasti panostetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiksi on otettu lapsi- ja perhelähtöiset palvelut, lapsen oikeuksien toteutuminen ja harrastustakuun toteuttaminen. Lapsiystävällinen kunta -malli tukee myös näiden tavoitteiden toteutumista.

Puumalassa on myös tehty jo paljon ennen malliin hakeutumista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi: käytössä vauvaraha, kaikille maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan ja järjestöjen kerhohankkeet, toimiva ja aktiivinen nuorisovaltuusto, etsivä nuorisotyöntekijä, toisen asteen opiskelijoiden kotikuntastipendi, perheneuvo sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.

Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattorina toimii palvelujohtaja Anne Julin. Koordinaatioryhmässä on edustettuna kunnan eri toimialat, päätöksentekijät, sosiaali- ja terveyspalvelut, eri järjestöt sekä nuoret.

Miten mallissa edetään?

Unisef_lapsiystävällinen kunta

UNICEF järjesti maaliskuussa koordinaatioryhmälle alkukoulutuksen, jossa selvitettiin, mikä malli on ja miten siinä edetään.

Koordinaatioryhmä aloitti alkukartoituksen toukokuun alussa. Alkukartoituksessa arvioidaan kymmentä lapsen oikeuksien toteutumista tarkastuslistojen avulla. Kartoitukseen otetaan mukaan myös lapset, nuoret ja lasten vanhemmat. Koordinaatioryhmä on päättänyt, että tämän vuoden aikana se kokoontuu 6 kertaa. Viidellä kokoontumiskerralla arvioidaan aina kahta lapsen oikeuden toteutumista Puumalassa tarkastuslistojen pohjalta.

Kun alkukartoitus on kokonaisuudessaan tehty, koordinaatioryhmän kuudennella kokoontumiskerralla valitaan kehittämiskohteet, joita aletaan toteuttamaan suunnitelmallisesti vuoden 2020 aikana.

Parin vuoden kuluttua UNICEF arvioi, kuinka Puumalan kunta on onnistunut työssään. Jos Puumalan kunta on onnistunut, kunnalle annetaan Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.

Olemme innoissamme aloittamassa alkukartoitusta ja kehittämistyötä!

 

Anne Julin
palvelujohtaja, Puumalan kunta

Etelä-Savon perhekeskustoiminta – toimintaa, tukea ja palveluja tavoitteellisesti yhdessä toteuttaen

Etelä-Savoon on valmistunut eri toimijoiden yhteistyössä ensimmäinen maakunnallisen yhteistyön kattava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019–2021. Suunnitelma perustuu lastensuojelulain 12§ ja se voidaan laatia kunnittain tai yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Nyt olemme kuntakohtaisten suunnitelmien lisäksi määritelleet maakuntatason tavoitteet ja painopistealueet, joilla tähtäämme perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja varhaisen tuen tarjonnan lisääntymiseen. Suunnitelmasta löytyy suositeltavia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelman toteutumista tullaan seuraamaan ja arvioimaan vuosittain toimijoille suunnatulla kyselyllä sekä perheiden kokemusten kuulemisella. Yhteisten tavoitteiden määrittelyssä on ollut mukana maakunnan alueelta lasten, nuorten ja perheiden hyväksi työtä tekeviä toimijoita kuntien varhaiskasvatuksesta ja koulusta, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista Pieksämäeltä, Sosterista ja Essotesta sekä järjestö- ja seurakunnan edustus.

Lue hyvinvointisuunnitelma: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savo 2019-2021

Hyvinvointisuunnitelma, tavoitteet

Pidemmän ajan suunnitelmasta on hyvä päästä kohti käytännön toimintaa ja perhekeskustoiminnan vastuuhenkilöt eri toimijoista ovatkin yhdessä laatineet toimintasuunnitelman perhekeskustoiminnan etenemisestä vuodelle 2019. Kunnissa perhekeskustoimintaan voi tutustua tänä vuonna mm. vierailemalla perheille suunnatuissa avoimissa kohtaamispaikoissa, osallistumalla teemalliseen perheiltaan tai osallistumalla perheiden tapahtumiin tai erilaisiin vertaisryhmiin. Perheneuvo tarjoaa neuvoa ja ohjausta perheille jo kuudessa kunnassa. Toiminnasta tiedottamista tullaan kehittämään tulevien kuukausien aikana kokoamalla yhteisiä tiedotteita ja esitettä maakunnallisesta perhekeskustoiminnasta. Perhekeskustoiminta vahvistuu kuntien varhaiskasvatuksessa ja kouluissa erilaisten uusien yhteistyö- ja tukimuotojen kautta, kuten monissa kunnissa perheille tarjotaan lapset puheeksi keskusteluja. Sote-palveluissa Mikkelissä valmistuu keväällä 2019 Perhetalo, josta tarjotaan monipuolisia perhekeskuksen sosiaali- ja terveyspalveluja lapsiperheille Essoten kuntien alueella. Perhetalosta löytyvät lapsiperheiden palvelut aina neuvolasta ja lapsiperheiden kotipalvelusta synnytyksiin. Työntekijät jalkautuvat kuntiin ja sote-palveluja on edelleen tarjolla lähellä perheitä. Perheille järjestetään tutustumismahdollisuus perhetaloon kesäkuun lopulla ja tästä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Perhekeskuksen palveluja on saatavilla myös Pieksämäellä ja Savonlinnassa entiseen tapaan.

Lue toimintasuunnitelma: Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

Tehdään hyvä arki perheille yhdessä!

Katja Saukkonen
LAPE Etelä-Savo muutosagentti

 

Perhekeskustoiminta

LAPE-hanke päättyi vuoden 2018 loppuun, mutta lapsi- ja perhepalveluiden muutos jatkuu edelleen. Perhekeskustoiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva lapsi, nuori ja perhe. Tämän eteen haluamme tehdä yhdessä töitä koko Etelä-Savon alueella.

Perhekeskustoiminta tarjoaa avointa toimintaa, tukea ja palveluja perheelle. Meillä Etelä-Savossa perhekeskustoimintaan liittyvät vahvasti avoimet kohtaamispaikat, kuntakohtaiset Perheneuvot sekä palveluja tarjoavat perhekeskukset. Näiden peruselementtien ympärille olemme tehneet värikkään ja innostavan videon.

Etelä-Savon Perhekeskustoiminta -videolla saat selkeästi ja ytimekkäästi kiinni mistä kaikesta tässä on kyse . Tehdään yhdessä lasten nuorten ja perheiden hyvää arkea!

Video löytyy myös YouTubesta, https://www.youtube.com/watch?v=r-u1Njue7qU.

 

 

Hanna Korja, perhekeskuskoordinaattori

LAPE akatemiat tulevaisuutta tekeville johtajille

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. LAPE-akatemia kokoaa kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin. LAPE akatemia on vuoden kestävä valmennusprosessi, joka tukee johdon työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisessa. LAPE akatemiassa vahvistetaan lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria. LAPE akatemioita johdetaan kansallisesti ja taustavoimina ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Mukana suunnittelussa on myös kuntaliitto.

Lape akatemiat starttaavat valtakunnallisella avaustilaisuudella Helsingissä 20.3. ja Etelä-Savon maakunnalliset akatemiat järjestetään 4.6. Mikkelissä ja 24.9. Savonlinnassa. Akatemiaprosessin viimeinen tilaisuus pidetään yhteistyöalueen päätöstilaisuutena 14.11. Jyväskylässä. Etelä-Savon painopistealueena lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) ovat lapsi- ja perhelähtöisyys sekä maakunnallinen perhekeskustoiminta. Akatemiaprosessissa keskitytään näiden monialaiseen johtamiseen ja toiminnan mahdollistamiseen. Kansallista starttitilaisuutta on mahdollisuus seurata verkossa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena: http://videonet.fi/web/stm/20190320/

Akatemia_startti

Oppimisprosessin lopputuloksena luodaan yhteistyön toimintamallit, sopimukset ja rakenteet, jotta palveluista saadaan lapsi- ja perhelähtöisiä. Johtajat saavat tukea entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä verkostojen johtamiseen yhteisessä toimintaympäristössä.

Lisätietoa https://stm.fi/lapeakatemia

#tulevaisuudentahdissa

LAPE Etelä-Savo muutosagentti Katja Saukkonen
katja.saukkonen(at)essote.fi, 044 351 6616

Kunta-agentti Kristiina Hyvärinen
kristiina.hyvarinen(at)kuopio.fi, 044 718 4409

Hankejohtaja Maria-Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
maria-kaisa.aula (at)stm.fi, 0295 163 658

Perheneuvo käynnistyy Etelä-Savossa

Perheneuvo on ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille yhden yhteydenoton taktiikalla. Perheneuvo on käytettävissä silloin, kun haluat keskustella elämäntilanteestasi, kysyä neuvoa tai vaihtoehtoja asiointiin ja arjen kysymyksiin liittyen. Perheneuvo on kuntakohtainen ja siellä työskentelee lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Tarvittaessa etsimme oikean palvelun perheellenne.

Olemme luoneet yhteisen Etelä-Savolaisen tavan vastata perheiden toiveisiin saada helpommin yhteys lapsiperhetoimijoihin, kun jokin askarruttaa mieltä. Yhdeksän kunnan lapsiperheiden kanssa toimivat ammattilaiset ja järjestö- ja seurakuntatoimijat ovat käyneet syksyllä 2018 valmennuksen ja ovat valmiina aloittamaan perheneuvotyöskentelyn. Perheneuvo starttaa ja sitä suunnitellaan joka kuntaan omaa tahtia. Erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia koskevissa asioissa teitä palvelevat myös ohjaamo Olkkari Mikkelissä ja ohjaamo Pientare Pieksämäellä.

Vuoden 2019 alusta perheneuvossa tapahtuu seuraavaa

  • Mikkelin perheneuvo jatkaa toimintaansa entiseen tapaansa puhelimitse perheneuvoaikoina sekä sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta
  • Savonlinnassa palvelee lasten ja nuorten Luukku puhelimitse, sähköisesti ja chatin kautta
  • Mäntyharjulla on käytössä perheneuvon sähköinen yhteydenottolomake
  • Rantasalmella käynnistyy perheneuvo 7.1. Perheneuvopuhelimesta vastataan joka päivä klo 7.30-9
  • Puumalan perheneuvoverkosto käynnistyy sähköisen yhteydenotto-lomakkeen kautta

Lisätietoa perheneuvotoiminnasta ja sen etenemisestä saa kuntien nettisivuilta ja maakunnan perhekeskustoiminnan sivuilta https://lapeetelasavo.com/yhteystiedot/

Etela-Savon_Perheneuvo_LOGO_vaaka_RGB

 

Katja Saukkonen, LAPE Etelä-Savo muutosagentti

Kiitos LAPE-hankekaudesta!

LAPE-hankekausi päättyy vuoden vaihteessa. Olemme hankkeessa kulkeneet aktiivisesti eteenpäin kohti lapsi- ja perhelähtöisempää Etelä-Savoa. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia teitä, joita olemme kohdanneet matkan varrella. On ollut ilo jakaa ajatuksia, hymyjä, murheita, innovaatioita ja inhimillisyyttä kanssanne. Olemme koonneet tähän tekstiin muutaman ajatuksen LAPE-matkasta.

LAPE-kausi oli kaikkinensa erittäin tiivis ajanjakso. Se pakotti pohtimaan missä kaikessa voimme olla mukana ja miten työtä rajataan. Arvioimme jatkuvasti tiimin työtä: keskitymmekö olennaiseen, eteneekö perhekeskustoimintamalli, näkyykö ponnistelumme lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamisessa ulospäin?

Me koemme ja näemme, että olemme saaneet lisättyä maakunnallista yhdessä tekemistä. Ylipäänsä toimijoiden yhteinen tekeminen on mennyt isoin askelin eteenpäin ja toimijoiden keskinäinen luottaus kasvanut. Uudenlaisia työryhmiä ja tiimejä on syntynyt, niissä näkyy monitoimijainen ajattelumme. Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana keskusteluissa. Olemme tästä tosi iloisia. Uusia perheneuvoja on syntynyt maakuntaan ja olemme edelleen ihan varmoja, että alueemme lapsiperheet saavat sitä kautta tukea aiemmin ja perhelähtöisesti.

Erityisen ylpeitä olemme siitä, miten olemme saaneet luotua ihan uutta kulttuuria kokemustiedon keräämiselle ja hyödyntämiselle tuen ja palvelujen järjestämisessä. Latu on auki lapsille, nuorille ja kehittäjävanhemmille.

Etelä-Savon perhekeskustoimintamalli porskuttaa eteenpäin ja saimme loppuvuoden puristuksena vielä videon – tsekkaa se TÄSTÄ! Jatkossa on varmasti syytä keskittyä entistä enemmän siihen, miten koulu ja varhaiskasvatus kiinnittyvät vielä tiukemmin perhekeskustoimintaan.

Hankekauden päätteeksi on haikea fiilis, innostava LAPE-tiimi loppuu. Tulevaa katsomme hyvillä mielin: Perheet keskiössä ajatus on vahvistunut sekä hyviä toimintamalleja ja verkostoja on syntynyt. Pidetään niistä yhdessä kiinni. Olemme oppineet itsestämme, toisiltamme, eri ammattilaisilta, lapsilta, nuorilta ja perheiltä paljon. Suuri kiitos jokaiselle matkassa mukana olleelle, yhteinen työmme lasten ja perheiden voimavarojen vahvistamisessa jatkuu!

Hanketyöntekijöiden LAPE-tiimi 2017-2018
Anne, Katja, Katri, Mari, Olli, Pauliina, Pia, Ria, Saara, Tiina K. & Tiina V.

Rauhallista joulua_LAPE

Parisuhteen tuen kortti – työkalu tarpeeseen

Parisuhde on keskeinen osa perheen hyvinvointia

Vanhempien parisuhde on lapsen koti.
Kun vanhemmat voivat hyvin, lapsikin voi hyvin.

Parisuhde on perheen jalusta.
Kun tuemme parisuhdetta, tuemme myös vanhemmuutta.

Näillä ajatuksilla eri ammattilaiset pohtivat parisuhteen tuen merkitystä LAPE Etelä-Savon työryhmissä. Parisuhteen merkitys lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille tiedostetaan erittäin hyvin.

Kun ammattilaisten kanssa keskusteltiin, kuinka he konkreettisesti tukevat parisuhdetta perheiden kanssa työskentelyssä, löytyikin jo enemmän hajontaan. Joillekin työntekijöille vanhempien parisuhteesta puhuminen on luontevaa ja olennainen osa omaa työnkuvaa. Moni ammattilainen kuitenkin myöntää parisuhteen olevan toisinaan myös arka aihe nostaa esille. Parisuhde koetaan henkilökohtaiseksi asiaksi eikä sen puheeksi ottaminen ole aina helppoa.

Perheet toivovat parisuhteen puheeksiottoa

Asiasta ei uskalleta puhua.
Parisuhteesta puhumiselle ei ole varattu aikaa.

Parisuhteen vahvistamista eri ammattilaisten suunnalta.
Kysyttäisiin miten parisuhde voi.

Koulutusta työntekijöille, että olisi valmiuksia tukea oikeasti parisuhdetta.

Perheiden vastauksissa esitetään, olisiko mahdollista saada parisuhteeseen matalan kynnyksen keskusteluapua ammattilaisilta. Kaikki vanhemmat eivät halua puhua parisuhteestaan muiden kuin oman kumppanin tai ystävien kanssa, mutta iso osa kuitenkin toivoo, että parisuhteesta puhuttaisiin avoimemmin ja tarjottaisiin tukea jo varhain.

Työkalu parisuhteesta puhumisen tueksi

Perheiltä ja toimijoilta saatujen toiveiden ja ajatusten pohjalta lähdimme kehittämään Parisuhteen tuen korttia. Idea kortista sai innostuneen vastaanoton ammattilaisilta, aiemmat työkalut ovat olleet laajoja ja vaatineet enemmän työskentelyaikaa. LAPEn oma parisuhteen tuen kortti on helppo antaa perheelle kotiin mukaan tai käydä kortin kautta teemoja läpi yhdessä vanhempien kanssa. Kortin lopullista muotoa on hiottu useaan otteeseen, sitä ovat kommentoineet parisuhteen tuen ammattilaiset ja vanhemmat. Lisäksi se on käynyt testattavana pariskunnilla ja ollut kokeilussa työntekijöiden ja vanhempien välisessä työskentelyssä. Yhdessä on työstetty helmi, työkalu tarpeeseen.

Parisuhteen tuki-ETUPUOLI

Kortin etupuolella kuvataan parisuhteen keskeiset teemat: läheisyys, yhteiset arvot, vuorovaikutus ja vastuun jakaminen. Kääntöpuolella pariskunta haastetaan yhteiseen tehtävään. Keskustelun kautta avataan omia ajatuksia ja keskitytään kuulemaan parisuhteen toista osapuolta. Kortti tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden sopia yhdessä, mitä osa-aluetta lähdetään kehittämään ja milloin tarkistetaan, onko muutosta tapahtunut.

Parisuhteen tuki-TAKAPUOLI.png

Kortin tavoite on herätellä vanhempia miettimään parisuhteen tilaa ja käymään yhteistä keskustelua. Ammattilaisille kortti tarjoaa helpon, konkreettisen välineen ottaa parisuhde puheeksi vanhempien kanssa. Mukana kehittämisessä olleet ammattilaiset ideoivat, että korttia voi käyttää myös muiden menetelmien tai työkalujen rinnalla (esim. parisuhteen roolikartta, parisuhteemme arvot -opas). Parisuhteen tuen työskentelyä voi ohjata kortin avulla myös ensin pienin askelin ja sitten kokonaisvaltaisemmin.

Tulosta kortti tästä: Parisuhteen tuen kortti

Kokeile itse omassa parisuhteessasi tai ota käyttöön työssäsi perheiden voimavarojen vahvistamiseksi.

LAPE hankekoordinaattorit
Katri Manninen, MLL Järvi-Suomen piiri
Saara Hanhela, Essote