LAPE

Yhteystiedot

LAPE muutosohjelmaa Etelä-Savossa hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE.

LAPE somessa:

Facebook: www.facebook.com/lapees/ 
#lapemuutos

Yhteystiedot

Katja Saukkonen
Muutosagentti
katja.saukkonen(at)essote.fi, 044 351 6616
Vastuualue: muutosohjelman koordinointi, Lape-työryhmät

Mari Tuomainen
Hankepäällikkö

mari.tuomainen(at)essote.fi, 040 359 7214

Vastuualue: hanke- ja kehittämiskokonaisuuksien koordinointi ja vastuu

Pauliina Moilanen
Hankesihteeri
pauliina.moilanen(at)essote.fi, 044 351 6583
Vastuualue: hallinnointi, hankkeen tiedottaminen, dokumentointi, arkistointi

Saara Hanhela
Hankekoordinaattori
saara.hanhela(at)essote.fi, 040 359 7230

Vastuualue: matalan kynnyksen palvelut, perhekeskustoimintamalli

Olli Humalamäki
Hankekoordinaattori
olli.humalamaki(at)essote.fi, 040 359 7231
Vastuualue: erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen

Anne Pellikka

Koordinaattori / Pieksämäen kaupunki
Huvilakatu 31 E-rakennus, 76130 Pieksämäki
anne.pellikka(at)pieksamaki.fi, 044 799 5623

Katri Manninen
Koordinaattori / MLL Järvi-Suomen piiri, Vapaaehtoiskeskus Mikkeli
Lähemäenkatu11 A, 50170 Mikkeli
katri.manninen(at)mll.fi, 050 307 5411

LAPE-työryhmät maakunnassa

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä koordinoi ja yhteensovittaa maakunnallista toimintaa:
Tästä linkistä löydät johtoryhmän yhteystiedot

Etelä-Savon perhekeskustoimijat – maakunnallinen verkosto:
Aloittaa toimintansa v.2019

Jokaisessa kunnassa on oma LAPE-työryhmä:
Tästä linkistä löydät kuntien lape yhteyshenkilöiden yhteystiedot

 

LAPE-tiimi huhtikuu 2018
LAPE-tiimi keväällä 2018. Vasemmalta oikealle: Mari Tuomainen, Tiina Valjakka, Katja Saukkonen, Anne Pellikka, Tiina Kainulainen, Katri Manninen, Olli Humalamäki, Saara Hanhela.

 

LAPE Etelä-Savo 2017-2018

Yhdessä hyvinvointia perheille!

Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista.

Kehittämiskohteet ovat:
1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote
Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Image Map

Hankeaika: 1.1.2017- 31.12.2018
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankesuunnitelma LAPE Etelä-Savo 30 01 17

Hankeraportti LAPE Etelä-Savo

Katso lisää hallituksen kärkihankkeesta lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmasta:
www.thl.fi/lape 
www.stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
YouTube-video LAPEsta: https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

Lape kokonaiskuva2