LAPE

Yhteystiedot

LAPE muutosohjelmaa Etelä-Savossa hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE.

LAPE somessa:

Facebook: www.facebook.com/lapees/ 
#lapemuutos

Yhteystiedot

Katja Saukkonen
Muutosagentti
katja.saukkonen(at)essote.fi, 044 351 6616
Vastuualue: muutosohjelman koordinointi, Lape-työryhmät

LAPE-työryhmät maakunnassa

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä koordinoi ja yhteensovittaa maakunnallista toimintaa:
Katso tästä maakunnallisen johtoryhmän jäsenet

Jokaisessa kunnassa on oma LAPE-työryhmä:

Katso tästä kuntien LAPE yhteyshenkilöt

lape 2.0

LAPE Etelä-Savo 2017-2018 -hanke

Yhdessä hyvinvointia perheille!

Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista.

Kehittämiskohteet ovat:
1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote
Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Image Map

Hankeaika: 1.1.2017- 31.12.2018
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankesuunnitelma LAPE Etelä-Savo 30 01 17

Hankeraportti LAPE Etelä-Savo

Katso lisää hallituksen kärkihankkeesta lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmasta:
www.thl.fi/lape 
www.stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
YouTube-video LAPEsta: https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

Lape kokonaiskuva2