LAPE Etelä-Savo

Yhdessä hyvinvointia perheille!

Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista.

Kehittämiskohteet ovat:
1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote
Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Image Map

Hankeaika: 1.1.2017- 31.12.2018
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankesuunnitelma LAPE Etelä-Savo 30 01 17

Katso lisää hallituksen kärkihankkeesta lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmasta:
www.thl.fi/lape
www.stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
YouTube-video LAPEsta: https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

Lape kokonaiskuva2