Tammikuun kuukausikirje

Uusi vuosi on käynnistynyt ja niin käynnistyy ja jatkuu erilaiset toiminnot ja palvelut lapsiperheiden hyvinvoinnin tueksi. Katso meidän kuukausikirjeestä mitä kaikkea Etelä-Savossa tapahtuu!

Kuukausikirje löytyy tästä Tammikuun kuukausikirje_Etelä-Savon perhekeskustoiminta

PEKE_logo_vaaka

Katso myös tiivistelmästä mitä kaikkea viime vuonna oli perhekeskustoiminnasta, erityisesti numeroiden valossa. Tiivistelmä löytyy tästä Tiivistelmä Etelä-Savo perhekeskustoiminta vuosi 2019

Mukavia tammikuun päiviä kaikille!

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

 

Mitä kuuluu vauva-arkeenne?

”Joku kysyisi, että mitä meille kuuluu.” Me kysymme!

Mitä kuuluu vauva-arkeenne? – on Etelä-Savon Perheneuvoverkoston ja Essoten Perhetalon synnytysyksikön yhteistyönä toteutuva pilotti vuonna 2020. Tällä pilotilla haluamme vastata perheiden toiveisiin siitä, että perhe tulee kohdatuksi ja kuulluksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja perhettä tuetaan kokonaisuutena. Perheiden toiveena on ollut myös se, että perheet saisivat ennakoivasti tietoa toiminnoista ja palveluista. Tärkeää on myös helppo saatavuus; Mitä kuuluu -soitot ja Perheneuvotyö on yhden numeron toimintaa. Pilottia on suunniteltu perheiden toiveiden pohjalta yhdessä Etelä-Savon varhaisen tuen kehittäjäryhmän ja Etelä-Savon Perheneuvoverkoston kanssa. Mukana ideoimassa on ollut myös kehittäjävanhempia.

Esite_kuva

Kun Mikkelin Perhetalossa syntyy vuonna 2020 lapsi Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Puumalan, Rantasalmen tai Savonlinnan kuntalaisen perheeseen, perhe saa Mitä kuuluu vauva-arkeenne vanhempien esitteen. Esitteessä vanhemmille kerrotaan Mitä kuuluu -soitoista sekä ohjataan soittojen toteutumisessa.

Jotta vanhempi haluaa, että hänelle soitetaan, taustalla ei välttämättä tarvitse olla erityisiä kysymyksiä vauva-arkeen liittyen. Riittää, että vanhempi haluaa hänelle soitettavan ja kysyttävän mitä heille kuuluu. Mitä kuuluu -soittojen kautta vanhempi saa halutessaan tietoa esimerkiksi kuntansa erilaisista ryhmistä. Mitä kuuluu -soitossa voidaan perheen tilanteen ja toiveen mukaan keskustella esimerkiksi nukkumisesta, parisuhteesta, vertaistuesta, synnytyksestä, kerhoista, tukiverkostosta, omasta jaksamisesta, sisarussuhteista yms

Esitteiden jako_kuva

Esitteet on viety odottamaan perheitä! Kuvassa Hanna Kokkonen, Päivi Yrjönen ja Eeva Pääkkönen.

Soitto ei sido palveluihin, vaan Perheneuvotyön kautta ohjataan ja neuvotaan vauva-arjen asioissa ja tarvittaessa perheen kanssa etsitään oikea palvelu perheelle. Tärkeintä on, että perhe tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Perheneuvotyötä ja Mitä kuuluu -soittoja hoitavat kuntakohtaiset Perheneuvotyöntekijät. He ovat esimerkiksi perheohjaajia, terveydenhoitajia, perhetyöntekijöitä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Mitä kuuluu -soitoissa ja Perheneuvotyössä perhe on aina oikeassa paikassa. Ei ole niin pientä tai suurta kysymystä, ettei sitä voisi Perheneuvosta kysyä!

Etelä-Savon Perheneuvo – kaikkien lapsiperheiden tukena

Etela-Savon_Perheneuvo_LOGO_vaaka_RGB

Hanna Kokkonen, perhekeskuskoordinaattori
Eeva Pääkkönen, hanketyöntekijä Arki haltuun -hanke

Mitä olemme yhdessä tehneet?

Vuosi 2019 lähenee loppuaan, niin on hyvä hetki pysähtyä ja miettiä mitä olemme yhdessä tehneet lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi. Alle on listattu muutamia nostoja näistä yhdessä tehdyistä saavutuksista.

Viestintään panostus

Avoimet kohtaamispaikat

 • Kahdeksassa kunnassa on kansallisiin kriteereihin tähtäävää avointa kohtaamispaikkatoimintaa.
 • Tänä vuonna uusia kohtaamispaikkoja on auennut Savonlinnaan ja Kangasniemelle.
 • Lisätietoja https://lapeetelasavo.com/yhteystiedot/

Perheneuvo

 • Kevään aikana Etelä-Savon perheneuvon logo julkaistiin ja kunnat saivat yhtenäiset mainokset.
 • Kuntakohtainen Perheneuvo toimii jo seitsemässä Etelä-Savon kunnassa.
 • Tänä vuonna on tullut 101 yhteydenottoa Perheneuvoihin.
 • Lisätietoja https://lapeetelasavo.com/yhteystiedot/

Aito kohtaaminen

Teemakuukaudet

 • Aidon kohtaamisen kriteerien pohjalta varhaisen tuen kehittäjäryhmän ja perheneuvoverkoston kanssa suunnittelimme syys-joulukuulle teemakuukaudet, jotka sisälsivät yhteisiä materiaaleja ja kuntakohtaisia tapahtumia.
 • ”Pysähdytään somen ja pelien äärelle” oli ensimmäinen maakunnallinen perheilta, joka kokosi kahdeksaan perheiltaan ja livelähetyksen seuraajiksi yhteensä 97 osallistujaa. Lisäksi lapsia oli perheilloissa ja oheistapahtumissa lähes 50.

Osallisuus

 • Lapsiperheiden osallisuuseen panostimme mm. Mikkelin Perhetalon valmistumisen ja toimintojen yhteydessä. Järjestimme infotilaisuuksia, tutustumiskierroksia ja testiasiointia.
 • Etelä-Savon nuorisovaltuusto Esa-Manu aloitti toiminta Terhi Venäläisen luotsaamana.
 • Perheiden kysely osana perhekeskustoiminnan ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin seurantaa. Kyselyä työstimme syksyllä 2019, käyttöön kysely tulee keväällä 2020.
 • Lapsiperheiden hyvää arkea Etelä-Savossa –Facebook ryhmä . Liity sinäkin kehittäjävanhempien ryhmään https://www.facebook.com/groups/1602406283136034/

Plus paljon kaikkea muuta!!

Kiitos kaikille yhteistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi.
Ensi vuonna jatketaan!

Kiitos2019

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoorinaattori

Selviytyjät-oppaat pari- ja perhesuhteiden tueksi

Kun lapsi sairastuu pitkäaikaisesti tai on vammainen, koko perhe joutuu uudenlaisen sopeutumishaasteen eteen. Koko arki on rakennettava uudelleen. Samoin suhde puolisoon, lapsiin, läheisiin ja työhön. Jostain on luovuttava ja usein se, mistä luovutaan, on oma aika, parisuhdeaika tai sisarusten kanssa vietettävä aika. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia erityislasten vanhempien parisuhteesta päätyy eroon. Onnellinen parisuhde on kuitenkin mahdollista myös erityislapsiperheessä. Vahvistamalla parisuhteen lisäksi perhe- ja läheissuhteita, rakennetaan vahvaa turvaverkkoa, joka kannattelee sekä aikuisia että lapsia.

Selviytyjätopas_Sari-Annika Pettinen(Kuva; Sari-Annika Pettinen, Selviytyjät-opas)

Vinkkejä onnelliseen parisuhteeseen erityislapsiperheessä
1. Pidä huolta itsestäsi ja omasta hyvinvoinnista
Olet itse vastuussa omasta hyvinvoinnistasi ja siitä huolehtimisesta. Tee asioita, jotka ovat hyväksi sinulle.

2. Ota selviytymiskeinosi käyttöön
Jokaisella on erilaisia selviytymiskeinoja kriisitilanteessa. Joku saa voimaa lenkkeilystä, toinen ystävien kanssa puhumisesta tai rentouttavasta ohjelmasta. Mikä toimii sinulle? Jos keino ei ole sinulle tai muille vahingollinen, hyödynnä sitä ja etsi muita keinoja.

3. Hyväksy toisen erilaiset selviytymiskeinot
Puolisollasi ja lapsillasi voi olla erilaiset keinot selviytyä. Salli se ja anna tilaa erilaisille selviytymiskeinoille.

4. Hae vertaistukea ja ota apu vastaan
Vertaistuella on suuri merkitys. Hae vertaistukea. Yksin ei tarvitse selvitä. Ota apua vastaan ja pyydä sitä.

5. Arvosta parisuhdettasi
Kukaan muu ei elä samaa arkea kanssasi kuin puolisosi. Arvosta puolisoasi.
(Lue lisää Selviytyjät – opas pareille, joilla on sairas tai vammainen lapsi. Lasten Keskus ja Kirjapaja 2019, Sari-Annika Pettinen)

Selviytyjätopas_Selviytyjäthanke(Kuva; Selviytyjät-hanke)

Vinkkejä lasten huomioimiseen
Arvosta lapsen perhettä
Jokaisella lapsella on oma näkemyksensä perheestään. Lapsen perheeseen saattaa esimerkiksi erotilanteissa kuulua eri ihmisiä kuin oman vanhempansa perheeseen. Tärkeää on kunnioittaa lapsen perhettä ja hyväksyä hänen perheensä jäsenet.
Anna jakamatonta huomiota
On tärkeää, että lapsi saa aikuisen jakamatonta huomiota ja kivoja yhteisiä hetkiä arjen keskellä. Huomion antaminen osoittaa lapselle arvostusta ja välittämistä.
– Salli tunteet
Lapsi tarvitsee aikuista sanoittamaan tunteita ja tukemaan huonoissa hetkissä. Älä ohita tai mitätöi lapsen tunteita, koska ne ovat lapselle täyttä totta.
– Mahdollista unelmat
Lapsi tarvitsee mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita, jotta löytää itselleen mielekästä tekemistä. Anna tilaa unelmille ja miettikää yhdessä lapsen kanssa, miten unelmat voitaisiin toteuttaa.
– Vahvista sisaruus- ja ystävyyssuhteita
Sisaruus- ja ystävyyssuhteet ovat arvokkaimpia asioista maailmassa. Yhteisen tekemisen ja säännöllisen yhteydenpidon kautta voi tukea näitä suhteita.
(Lue lisää Selviytyjät – Ryhmän ohjaajan opas. Lasten Keskus ja Kirjapaja, Kati Partti ja Sari-Annika Pettinen)

 

Sari-Annika Pettinen, perheasioiden ja perheneuvonnan johtaja asiantuntija, Kirkkohallitus
Kati Partti, perhetoiminnan vastaava, Selviytyjät-hanke, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Sari-Annika Pettinen on kirjoittanut Selviytyjät -oppaan pareille, joilla on sairas tai vammainen lapsi. Opas tarjoaa näkökulmia, tietoa, pohdintatehtäviä sekä lyhyitä kertomuksia elävästä elämästä. Sitä voi lukea yksin tai yhdessä puolison kanssa tai osana Selviytyjät-ryhmää. Ryhmien käyttöön on vanhempien oppaan lisäksi tarjolla ryhmänohjaajan materiaali, jonka Pettinen on kirjoittanut yhdessä Kati Partin kanssa. Ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joita on sekä aikuisille että lapsille omansa.
Oppaita voi tilata:
tilaukset@kirjapaja.fi/ 09 687 7450
(yksittäiset oppaat voi ostaa suoraan nettikaupasta: http://www.kirjapaja.fi)

Joulukuu – kannustaminen

Jälleen kuukausi vaihtuu ja vuoden viimeinen kuukausi käynnistyy. Tällä kertaa Etelä-Savon perhekeskustoiminnassa keskitytään kannustamiseen.

PEKE_logo_vaaka

Kuukausikirje

Kuukausikirjeeseen on koottu ajankohtaisia asioita maakunnan alueelta perhekeskustoiminnasta; kohtaamispaikoista, palveluista, vertaistuesta yms. Julkaisemme kuukausittain erityisesti perheille suunnattua tiedotetta toiminnoista ja palveluista, joihin kannattaa tutustua. Kuukausikirje löytyy: Joulukuun kuukausikirje; Etelä-Savon perhekeskustoiminta

Jos sinulla on vinkkiä materiaaleista, joita olisi hyvä olla kuukausikirjeessä, niin ilmoitathan tästä hanna.kokkonen@essote.fi tai katja.saukkonen@essote.fi Muutoinkin mielellämme kuulemme palautetta miten kuukausikirje otetaan vastaan ja miten sitä voisi kehittää.

Joulukuu – kannustaminen

Tämän syksyn viimeisen teemakuukauden aiheena on kannustaminen; kiitä, kehu, kannusta! Muistammehan näin toimia sekä kotona, töissä että harrastuksissa.

Teemakuukaudet_joulukuun mainos

Teemakuukaudet_joulukuun mainos

Teemakuukauteen liittyen olemme koonneet yhteen ideoita kehupäivä/-viikon rakentamiseen:

Teemakuukaudet_kehuviikko

Teemakuukaudet_kehuviikko

Sekä kannustamme osallisuuden lisäämiseen meidän osallisuustyökalujen avulla https://lapeetelasavo.com/materiaalit/ . Tämän lisäksi kuntakohtaisia teemakuukauden tapahtumia järjestetään ainakin Juvalla, Kangasniemellä ja Mikkelissä:
Juva; 10.12. Varhaiskasvatuksen kauneimmat joululaulut klo 9.30, Juvan kirkko
11.12. Kaiken kansan puuropäivä klo 11–18, Juvan seurakuntatalo, Virastotie 2
12.12. MLL:n perhekahvila klo 16.30–18.30 Toimintatalo, Juvantie 7
Kangasniemi; Perheiden tuvalla avoimet ovet 10.12. klo 12–14, Kankaistentie 5
Mikkeli; 19.12. klo 17 tikkakisat Laajatuvalla, Kaituentie 31. Perheille oma sarja.

Muistattehan, että pdf-muodossa olevissa mainoksissa linkit aukeavat suoraan niistä painettaessa.

Infoamme myöhemmin verkostojen, nettisivujen lapeetelasavo.com ja Facebook-sivujen facebook.com/lapees kautta ensi vuoden perhekeskustoiminnasta.

 

Mukavaa joulun odotusta kaikille!

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Pysähdytään perheen äärelle

Marraskuu – pysähtyminen

Osana marraskuun teemakuukautta haastamme kaikki mukaan viettämään ruudutonta ja sometonta viikkoa.
Oletko mukana?

Pysähdytään perheen äärelle

Pysähdytään perheen äärelle

Voit ladata kuvan ja lisätä sen omalle somekanavallesi ja kertoa olevasi haasteessa mukana.

 

Myös LAPE Etelä-Savon Facebook ja nettisivut hiljenevät viikoksi. Palataan yhdessä tekemisen äärelle 2.12.2019!

 

Hanna Kokkonen,
perhekeskuskoordinaattori

Etelä-Savon perheilta 20.11.

Kohta on se kauan odotettu ja pitkään suunniteltu hetki; ihka ensimmäinen Etelä-Savon perheilta!

Tule mukaan ja pysähdy somen ja pelien äärelle! Perheilta on tarkoitettu erityisesti
lasten ja nuorten vanhemmille. Mukaan ovat tervetulleet myös lapset, nuoret
ja ammattilaiset. Some ja pelit ovat osa lasten ja nuorten elämää, joten tule
keskustelemaan sekä kuuntelemaan vinkkejä miten vanhempana voit toimia
ja osallistua lapsesi ruutuelämään.

Ohjelma streemataan maakunnan perheiltoihin sekä livelähetykseen!

Etelä-Savon perheilta_kansikuva

Jos seuraat mieluummin livelähetystä kuin tulet paikanpäälle, niin klikkaa http://otavanopisto.adobeconnect.com/perheilta/ Riittää, että avaat sivuston, kirjoitat nimesi/nimimerkkisi ja liityt perheiltaan. Mitään erillisiä ohjelmia sinun ei tarvitse asentaa. Adobeconnectin kautta livelähetyksen seuraajilla on mahdollista kommentoida ja osallistua keskusteluun chatin kautta.

Adobeconnectin rinnalla perheillan livelähetys löytyy myös YouTubesta http://link.otavia.fi/perheilta Näillä kahdella linkillä haluamme varmistaa, että tekniikka toimii ja kaikki halukkaat pääsevät seuraamaan perheiltaa.

Etelä-Savon perheilta_livelähetyksen osoitteet

Katso lisätietoja https://lapeetelasavo.com/teemakuukaudet/ ja Facebookin tapahtumasivulta https://www.facebook.com/events/2226163304342318/

 

 

Tätä Etelä-Savon perhekeskustoiminta käytännössä on; toimimme ja teemme yhdessä ja saamme aikaan lapsiperheille hienoja juttuja!

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

 

 

Marraskuu – pysähtyminen

Terveiset perhekeskustoiminnan ääreltä! Marraskuussa tapahtuu monenlaista perhekeskustoiminnassa ja tässä siitä koontia.

PEKE_logo_vaaka

Marraskuun kuukausikirje, löydät sen tästä

Julkaisemme kuukausittain erityisesti perheille suunnattua tiedotetta toiminnoista ja palveluista, joihin kannattaa tutustua. Jos sinulla on vinkkiä materiaaleista, joita olisi hyvä olla kuukausikirjeessä, niin ilmoitathan tästä hanna.kokkonen@essote.fi tai katja.saukkonen@essote.fi Muutoinkin mielellämme kuulemme palautetta miten kuukausikirje otetaan vastaan ja miten sitä voisi kehittää.

Marraskuu – pysähtyminen

Marraskuu - pysähtyminen_teemakuukauden mainos

Marraskuu – pysähtyminen_teemakuukauden mainos

Etelä-Savon perheilta 20.11.

Etelä-Savon perheilta 20.11._mainos

Etelä-Savon perheilta 20.11._mainos

Katso teemakuukauden ja perheillan tarkemmat tiedot https://lapeetelasavo.com/teemakuukaudet/

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Etelä-Savon Perheneuvoverkosto

Etela-Savon_Perheneuvo_LOGO_vaaka_RGB

Etelä-Savon Perheneuvo
– kaikkien lapsiperheiden tukena

Oletko kuullut jo Perheneuvosta? Perheneuvo on suunniteltu ja rakennettu Etelä-Savon lapsiperheiden tueksi. Perheneuvoon voi ottaa yhteyttä missä asiassa vain, ei ole niin pientä tai suurta kysymystä, ettei sitä voisi Perheneuvosta kysyä.

Perheneuvo on ohjausta ja neuvostaa lapsiperheille. Välillä asiat ratkeavat esimerkiksi Perheneuvon puhelun tai vaikka kotikäynnin aikana tai tarvittaessa Perheneuvon työntekijä auttaa löytämään perheellesi oikean tuen ja avun muodon. Tarvittaessa työntekijä saattaa perheen tarpeen mukaiseen palveluun.

Perheneuvo on käytettävissä silloin, kun haluat keskustella elämäntilanteestasi, kysyä neuvoa tai vaihtoehtoja asiointiin ja arjen kysymyksiin liittyen. Perheneuvossa työskentelee kunnan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Perheneuvosta saat myös tietoa kuntasi tarjoamista mahdollisuuksista, tapahtumista ja palveluista lapsiperheille.

Kurkkaa myös Perheneuvon esittelydiat tästä.

Mihin ottaa yhteyttä?

Perheneuvo toimii jo seitsemässä Etelä-Savon kunnissa. Jos omassa kunnassasi toimii Perheneuvo, ota yhteyttä rohkeasti! Puheluihin vastataan soittoaikana ja sähköisiin yhteydenottoihin 1-3 arkipäivän aikana.

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Rantasalmelaisille lapsiperheille

Vauvaperheilta on muodostunut Rantasalmella tärkeäksi tapahtumaksi muistaa edellisen vuoden syntyneitä vauvoja ja heidän perheitään. Vauvaperheilta on järjestetty Rantasalmella jo huikeat 16 kertaa.

Paikka ja illan ohjelma ovat hiukan vuosien varrella muuttuneet, mutta edelleen vauvaperheilta on pitänyt suosionsa perheiden keskuudessa. Vauvaperheillan ohjelmaan kuuluu tällä hetkellä muun muassa päivällisen tarjoaminen, lasten- ja perheiden parissa työskentelevien esittely ja vauvarahan jakaminen.

Vauvaraha jaetaan rantasalmelaisille perheille, joihin on syntynyt lapsi edellisenä vuonna. Ensimmäiset vauvarahat saivat perheet, joiden lapsi on syntynyt vuonna 2017. Vauvarahan suuruus on 100€.

Vauvaperheilta on antanut perheille mahdollisuuden tutustua muihin saman ikäisen lasten vanhempiin ja lapsiin, jolloin vertaistuellinen hyöty nousee myös esiin. Lisäksi myös avun ja tuen tarpeen syntyessä lapsien- ja perheiden parissa työskentelevät työntekijät tulevat tutuiksi ja näin ollen helpommin lähestyttävämmiksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua kunta alkoi tarjota vauvarahan lisänä perheille vuonna 2019. Perheeseen joihin syntyy vauva, on nyt mahdollista saada kaksi ilmaista käyntikertaa lapsiperheiden kotipalvelua vauvalahjana.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheiden arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä esimerkiksi lastenhoitoa ja sen ohella ruuan laittoa tai kevyttä siivousta.

Mitäs muuta lapsiperheille? Lapsiperheille on Rantasalmella käytössä perheneuvo, joka on ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille. Perheneuvo puhelin päivystää arkisin klo 7.30-9.00, lisäksi syksyllä 2019 on otettu käyttöön myös sähköinen yhteydenottolomake.

Lisäksi meillä on avointa kerhotoimintaa lapsia kotona hoitaville perheille neljänä päivänä viikossa avoimen varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja neuvolan järjestämä.

Rantasalmi uusi logo

Syksyiset terveiset Rantasalmelta!!

Jenna Roponen,
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan ohjaaja