Rantasalmelaisille lapsiperheille

Vauvaperheilta on muodostunut Rantasalmella tärkeäksi tapahtumaksi muistaa edellisen vuoden syntyneitä vauvoja ja heidän perheitään. Vauvaperheilta on järjestetty Rantasalmella jo huikeat 16 kertaa.

Paikka ja illan ohjelma ovat hiukan vuosien varrella muuttuneet, mutta edelleen vauvaperheilta on pitänyt suosionsa perheiden keskuudessa. Vauvaperheillan ohjelmaan kuuluu tällä hetkellä muun muassa päivällisen tarjoaminen, lasten- ja perheiden parissa työskentelevien esittely ja vauvarahan jakaminen.

Vauvaraha jaetaan rantasalmelaisille perheille, joihin on syntynyt lapsi edellisenä vuonna. Ensimmäiset vauvarahat saivat perheet, joiden lapsi on syntynyt vuonna 2017. Vauvarahan suuruus on 100€.

Vauvaperheilta on antanut perheille mahdollisuuden tutustua muihin saman ikäisen lasten vanhempiin ja lapsiin, jolloin vertaistuellinen hyöty nousee myös esiin. Lisäksi myös avun ja tuen tarpeen syntyessä lapsien- ja perheiden parissa työskentelevät työntekijät tulevat tutuiksi ja näin ollen helpommin lähestyttävämmiksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua kunta alkoi tarjota vauvarahan lisänä perheille vuonna 2019. Perheeseen joihin syntyy vauva, on nyt mahdollista saada kaksi ilmaista käyntikertaa lapsiperheiden kotipalvelua vauvalahjana.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheiden arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä esimerkiksi lastenhoitoa ja sen ohella ruuan laittoa tai kevyttä siivousta.

Mitäs muuta lapsiperheille? Lapsiperheille on Rantasalmella käytössä perheneuvo, joka on ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille. Perheneuvo puhelin päivystää arkisin klo 7.30-9.00, lisäksi syksyllä 2019 on otettu käyttöön myös sähköinen yhteydenottolomake.

Lisäksi meillä on avointa kerhotoimintaa lapsia kotona hoitaville perheille neljänä päivänä viikossa avoimen varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja neuvolan järjestämä.

Rantasalmi uusi logo

Syksyiset terveiset Rantasalmelta!!

Jenna Roponen,
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan ohjaaja

Lokakuu – luottamus

Tervehdys perhekeskustoiminnan ääreltä!

Kohta syyskuu vaihtuu lokakuuksi, joten on aika julkaista lokakuun perhekeskustoiminnan kuukausirje sekä lokakuun teemakuukauden mainos ja materiaalit.

PEKE_logo_vaaka

Kuukausikirje
Lokakuun kuukausikirje sisältää keskeisiä perhekeskustoiminnan tapahtumia, ajankohtaisia asioita yms. Julkaisemme kuukausittain erityisesti perheille suunnattua tiedotetta toiminnoista ja palveluista, joihin kannattaa tutustua. Jos sinulla on vinkkiä materiaaleista, joita olisi hyvä olla kuukausikirjeessä, ilmoitahan tästä meille hanna.kokkonen@essote.fi tai katja.saukkonen@essote.fi Muutoinkin mielellämme kuulemme palautetta miten kuukausikirje otetaan vastaan ja miten sitä voisi kehittää.

 

Lokakuu – luottamus
Teemakuukaudet jatkuvat ja lokakuun teemana on luottamus.

Teemakuukaudet_lokakuunmainos

Teemakuukaudet_lokakuunmainos

Lokakuussa kannustamme työpaikkoja miettimään, mikä heidän työyhteisössään on tärkeää ja mitä voidaan tehdä luottamuksen lisäämiseksi perheiden kanssa. Tähän löytyy valmiit pohjat tästä ja tästä.

Tämän lisäksi lokakuu on Etelä-Savon Perheneuvojen teemakuukausi. Perheneuvojen kuntakohtaiset yhteystiedot löytyvät https://lapeetelasavo.com/yhteystiedot/

Lokakuun vauhdikkaammaksi osioksi olemme koonneen yhteen aktiivisia toimintamalleja, joista voit koota luottamusradan. Luottamusradan materiaalin löydät tästä.

Kaiken tämän lisäksi Juvalla, Mikkelissä ja Mäntyharjulla on teemaan liittyvää toimintaa. Lisätietoja löydät yllä olevasta olevasta mainoksesta sekä https://lapeetelasavo.com/teemakuukaudet/ että LAPEn Facebookista https://www.facebook.com/lapees/.

Mukavaa lokakuun odotusta!

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Puumalassa jatkuu Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutus

Puumalan Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutusta on jatkettu. Toisessa alkukartoituskokouksessa koordinaatioryhmä arvioi kymmenestä rakennuspalikasta 3. ja 4. toteutumista Puumalassa.

Rakennuspalikka 3: Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen

Lapsiystävällisen kunnan ytimen muodostaa ajatus siitä, että lapset ja lapsuus ovat arvokkaita, kunnan aktiivisia ja tasavertaisia asukkaita ja kuntakansalaisia. Lasten ja nuorten osallistumista sekä heidän kokemustensa ja näkemystensä kunnioittamista tulee siten edistää kaikessa kunnan toiminnassa.

Lasten ja nuorten kuulemiseen velvoittavat useat säädökset. Ei kuitenkaan riitä, että yleiset kuulemistilaisuudet tai muut vaikuttamisen kanavat ovat heille avoimia, vaan heidän osallistumistaan on tietoisesti tuettava. Lapsiystävällisessä kunnassa kaikkia palveluja suunnitellaan, toteutetaan, kehitetään ja arvioidaan lapsiystävällisin periaattein.

Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen perusta on aikuisten aito halu lasten ja nuorten näkemyksen selvittämiseen ja sen kunnioittamiseen. Lasten ja nuorten osallistumisen tukeminen edellyttää usein muutoksia sekä asioista tiedottamiseen, toimintatapoihin että rakenteisiin. Päätösten valmistelusta ja perusteista on kerrottava lapsille ja nuorille heille ymmärrettävällä tavalla.

Edustuksellinen kuuleminen ei yksin ole riittävä tapa. Lapsen oikeuksien näkökulmasta on huomioitava esimerkiksi eri ikäryhmät ja eri tavoin muita heikommassa asemassa olevat lapset ja nuoret.

Puumalassa on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että kaikessa toiminnassa lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa ja heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti. Lisäksi Puumalassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tiedotus hoidetaan ymmärrettävällä tavalla ja että toimintatavat ovat lapsille ja nuorille sopivia.

Unicef_lapsiystävällinen kunta
Rakennuspalikka 4: Lapset voivat vaikuttaa julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen

Fyysinen ympäristö vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten elämänlaatuun. Rakennettu ja rakentamaton ympäristö määrittää osaltaan lapsen tai nuoren mahdollisuuksia muun muassa leikkiin, vapaa-ajan viettoon, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.

Toimiva julkinen liikenne ja kevyen liikenteen väylien hyvä kunto ovat erityisen tärkeitä lapsille ja nuorille. Julkisen tilan suunnittelua ja kehittämistä on tarkasteltava yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa koskee myös fyysistä ympäristöä, ja lasten ja nuorten näkemyksillä tulisi olla erityisen paljon painoarvoa heille itselleen tarkoitettujen tilojen suunnittelussa. Lasten ja nuorten näkemykset esimerkiksi alueiden turvallisuudesta ja esteettisyydestä voivat olla erilaisia kuin aikuisilla. Usein kuitenkin käy niin, että myös nimenomaisesti lapsille ja nuorille tarkoitetuissa ympäristöissä käytännöllisyys tai puhtaanapidon helppous painaa päätöksenteossa viihtyvyyttä tai esteettisyyttä enemmän.

Rakennettua fyysistä ympäristöä on usein mahdotonta tai hankalaa muuttaa rakentamisen jälkeen. Jotta lasten ja nuorten tarpeet ja näkökulmat huomioitaisiin, on arvioitava päätösten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä taattava lapsille mahdollisuus osallistua suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
On myös vältettävä liian valmiiksi suunnittelemista ja rakentamista. On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on myös mahdollisuuksia muovata ympäristöä toiveidensa mukaan, ja siten tuntea se omakseen.

Puumalassa on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että
• julkisten tilojen suunnittelussa ja kehittämisessä lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa,
• heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti,
• julkisten tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ei mennä aikuisten käytännöllisyys ja puhtaanapito edellä,
• julkisia tiloja ei suunnitella ja rakenneta liian valmiiksi.

Jatko
Koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.9. arvioimaan rakennuspalikoiden 5. (Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin) ja 6. (Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan) toteutumista Puumalassa.

Puumalassa 2.9.2019
Anne Julin
palvelujohtaja, lapsiystävällinen kunta -koordinaattori

Lähde mukaan LAPE akatemiaan

Facebook-kolme-syyta (6)

 

Kutsu LAPE Etelä-Savo akatemia 24 09 19 Savonlinna

Erityisesti suosittelemme tätä valmennuspäivää SINULLE, jolle lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on tärkeää ja työssäsi teet laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Savonlinnassa pidettävän akatemian teemoina ovat lapsivaikutusten arviointi ja yhteen sovittava johtaminen. Asiantuntijoina päivässä ovat Eija Mattila, Huittisten sivistysjohtaja ja professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta. Lisäksi kuulet Esa-Manun toiminnasta, pääset pohtimaan perhekeskustoiminnan indikaattoreita, pohtimaan mitä sopimuksellisuus monialaisessa yhteistyössä tarkoittaa sekä kuulemaan LAPE muutosohjelman uuden hallitusohjelman mukaisesta toimeenpanon etenemisestä. Parhaiten verkostoituminen onnistuu paikan päällä, mutta päivästä on myös striimaus ja myöhemmin katsottava tallenne nähtävissä osoitteessa https://stm.fi/lapeakatemia/valmennukset-maakunnissa.

Nähdään Savonlinnassa 24.9.!

Katja Saukkonen
LAPE Etelä-Savo muutosagentti
katja.saukkonen(at)essote.fi
044 351 6616

 

 

Syyskuun kuukausikirje

Liitteenä on Etelä-Savon perhekeskustoiminnan syyskuun kuukausikirje. Kuukausikirje sisältää keskeisiä perhekeskustoiminnan tapahtumia, ajankohtaisia asioita yms.

Julkaisemme jatkossa kuukausittain erityisesti perheille suunnattua tiedotetta toiminnoista ja palveluista, joihin kannattaa tutustua. Jos sinulla on vinkkiä materiaaleista, joita olisi hyvä olla kuukausikirjeessä, ilmoitahan tästä hanna.kokkonen@essote.fi tai katja.saukkonen@essote.fi
Muutoinkin mielellämme kuulemme palautetta miten kuukausikirje otetaan vastaan ja miten sitä voisi kehittää.

Aito kohtaaminen banneri

Syyskuun kuukausikirje; Etelä-Savon perhekeskustoiminta

 

P.S. Syyskuussa starttaavat myös teemakuukaudet. Syyskuun teemana on kunnioitus. Katso meidän nettisivuilta ja Facebookista materiaalit ja teemaan liittyvien tapahtumien päivänmäärät.

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Perhekeskustoiminnan kuukausikirje

Tervehdys perhekeskustoiminnan ääreltä!

Liitteenä on ensimmäinen Etelä-Savon perhekeskustoiminnan kuukausikirje. Kuukausikirje sisältää keskeisiä perhekeskustoiminnan tapahtumia, ajankohtaisia asioita yms.

Julkaisemme jatkossa kuukausittain erityisesti perheille suunnattua tiedotetta toiminnoista ja palveluista, joihin kannattaa tutustua. Jos sinulla on vinkkiä materiaaleista, joita olisi hyvä olla kuukausikirjeessä, niin ilmoitathan tästä hanna.kokkonen@essote.fi tai katja.saukkonen@essote.fi
Muutoinkin mielellämme kuulemme palautetta miten kuukausikirje otetaan vastaan ja miten sitä voisi kehittää.

 

PEKE_logo_vaaka

 

Hanna Kokkonen
perhekeskuskoordinaattori

Teemakuukaudet näkyvät ympäri Etelä-Savoa syksyllä 2019

Monelle tuttu Aito kohtaaminen ja sen neljä osa-aluetta tulevat näkyväksi osaksi toimintoja, tapahtumia ja palveluja syksyllä 2019. Etelä-Savon Perheneuvoverkosto ja varhaisen tuen kehittäjäryhmä ovat ideoineet ja suunnitelleet teemakuukausien sisältöä.

Teemakuukaudet_ennakkomainos_jpegTeemakuukaudet_ennakkomainos

LAPEn nettisivujen uusi Teemakuukaudet-osio sekä LAPE Etelä-Savon Facebook toimivat näiden teemakuukausien tiedottamiskanavina. Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan teemakuukausien toimintoihin ja perhekeskustoimintaan!

Lisätietoja perhekeskuskoordinaattori Hanna Korja, p. 040 3598519 hanna.korja@essote.fi tai projektityöntekijä Eeva Pääkkönen p. 050 5202729 eeva@estery.fi

Perhekeskuspäivä 20.8.2019

Elokuussa on oiva mahdollisuus tulla kuulolle mitä kaikkea teemme sekä kansallisesti että Etelä-Savossa kehittääksemme lapsiperheiden palveluita! Ti 20.8. järjestetään Pieksämäellä Pöyhölän Pappilassa kaikille toimijoille avoin perhekeskuspäivä.

Päivän aikana kuulet kansallisia puheenvuoroja; mm. Marjatta Kekkonen (THL) ja Ulla Lindqvist (Perheet keskiöön -hanke) kertovat kohtaamispaikkatoiminnasta ja yhteisöllisestä työstä. Lisäksi Monimuotoiset perheet -verkoston Anna Moring ja Sara Mäkäräinen kertovat meille monimuotoisten perheiden huomioimisesta ja mukaan ottamisesta perhekeskustoiminnassa.

Puheenvuorojen lisäksi kuulet tietoiskuja perheneuvosta, lapset puheeksi -menetelmästä, systeemisestä lastensuojelusta sekä perheasiansovittelusta. Pääset myös syventämään tietämystäsi teemakeskusteluissa ja -kahveilla. Teemakeskusteluissa ja -kahveilla kuulet ja pääset keskustelemaan valitsemastasi aiheesta enemmän. Valittavina teemoina ovat mm. haastavat erot, kohtaamispaikkatyö, monimuotoiset perheet, lapset puheeksi, perhekeskuspalvelut, systeeminen lastensuojelu, elintapaohjaus, ensitieto-opas neuvoloille, eroauttaminen sekä perheillat.

Näiden lisäksi Pöyhölässä kokoontuu myös maakunnan alueen sivistysjohtajat. Perhekeskuspäivässä on siis varmasti jokaiselle jotakin!

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen https://link.webropolsurveys.com/S/12DE84C2CCD2EEDC

Perhekeskuspäivä 20.8., mainos

Hanna Korja
perhekeskuskoordinaattori

Puumalan tavoitteena UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Puumalan kunnan uuden kuntastrategian viidestä painopisteestä kaksi oli erityisesti lapsiystävällinen kunta -malliin hakeutumisen perusteina: lapsiperheet ja hyvinvointi. Tavoitteiksi näille kahdelle painopisteelle on asetettu mm., että Puumala on lapsiystävällinen sujuvan arjen asuinpaikka, lapset, nuoret ja perheet osallistuvat aidosti palvelujen kehittämiseen, toiselle asteelle siirtyvää nuorta ja hänen perhettään tuetaan, perusopetus on laadukasta, onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen, kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Lapsiystävällinen kunta -malli edesauttaa siis kunnan strategian toteutumista, antaa rakennuspalikoita lasten ja nuorten huomioimiseen päätöksenteossa. Lisäksi sen avulla selvitetään, mitkä asiat toimivat ja mihin tulee panostaa. Lisänä tulee myös myönteinen kuntakuva: täällä oikeasti panostetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiksi on otettu lapsi- ja perhelähtöiset palvelut, lapsen oikeuksien toteutuminen ja harrastustakuun toteuttaminen. Lapsiystävällinen kunta -malli tukee myös näiden tavoitteiden toteutumista.

Puumalassa on myös tehty jo paljon ennen malliin hakeutumista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi: käytössä vauvaraha, kaikille maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan ja järjestöjen kerhohankkeet, toimiva ja aktiivinen nuorisovaltuusto, etsivä nuorisotyöntekijä, toisen asteen opiskelijoiden kotikuntastipendi, perheneuvo sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.

Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattorina toimii palvelujohtaja Anne Julin. Koordinaatioryhmässä on edustettuna kunnan eri toimialat, päätöksentekijät, sosiaali- ja terveyspalvelut, eri järjestöt sekä nuoret.

Miten mallissa edetään?

Unisef_lapsiystävällinen kunta

UNICEF järjesti maaliskuussa koordinaatioryhmälle alkukoulutuksen, jossa selvitettiin, mikä malli on ja miten siinä edetään.

Koordinaatioryhmä aloitti alkukartoituksen toukokuun alussa. Alkukartoituksessa arvioidaan kymmentä lapsen oikeuksien toteutumista tarkastuslistojen avulla. Kartoitukseen otetaan mukaan myös lapset, nuoret ja lasten vanhemmat. Koordinaatioryhmä on päättänyt, että tämän vuoden aikana se kokoontuu 6 kertaa. Viidellä kokoontumiskerralla arvioidaan aina kahta lapsen oikeuden toteutumista Puumalassa tarkastuslistojen pohjalta.

Kun alkukartoitus on kokonaisuudessaan tehty, koordinaatioryhmän kuudennella kokoontumiskerralla valitaan kehittämiskohteet, joita aletaan toteuttamaan suunnitelmallisesti vuoden 2020 aikana.

Parin vuoden kuluttua UNICEF arvioi, kuinka Puumalan kunta on onnistunut työssään. Jos Puumalan kunta on onnistunut, kunnalle annetaan Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.

Olemme innoissamme aloittamassa alkukartoitusta ja kehittämistyötä!

 

Anne Julin
palvelujohtaja, Puumalan kunta

Etelä-Savon perhekeskustoiminta – toimintaa, tukea ja palveluja tavoitteellisesti yhdessä toteuttaen

Etelä-Savoon on valmistunut eri toimijoiden yhteistyössä ensimmäinen maakunnallisen yhteistyön kattava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019–2021. Suunnitelma perustuu lastensuojelulain 12§ ja se voidaan laatia kunnittain tai yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Nyt olemme kuntakohtaisten suunnitelmien lisäksi määritelleet maakuntatason tavoitteet ja painopistealueet, joilla tähtäämme perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja varhaisen tuen tarjonnan lisääntymiseen. Suunnitelmasta löytyy suositeltavia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelman toteutumista tullaan seuraamaan ja arvioimaan vuosittain toimijoille suunnatulla kyselyllä sekä perheiden kokemusten kuulemisella. Yhteisten tavoitteiden määrittelyssä on ollut mukana maakunnan alueelta lasten, nuorten ja perheiden hyväksi työtä tekeviä toimijoita kuntien varhaiskasvatuksesta ja koulusta, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista Pieksämäeltä, Sosterista ja Essotesta sekä järjestö- ja seurakunnan edustus.

Lue hyvinvointisuunnitelma: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savo 2019-2021

Hyvinvointisuunnitelma, tavoitteet

Pidemmän ajan suunnitelmasta on hyvä päästä kohti käytännön toimintaa ja perhekeskustoiminnan vastuuhenkilöt eri toimijoista ovatkin yhdessä laatineet toimintasuunnitelman perhekeskustoiminnan etenemisestä vuodelle 2019. Kunnissa perhekeskustoimintaan voi tutustua tänä vuonna mm. vierailemalla perheille suunnatuissa avoimissa kohtaamispaikoissa, osallistumalla teemalliseen perheiltaan tai osallistumalla perheiden tapahtumiin tai erilaisiin vertaisryhmiin. Perheneuvo tarjoaa neuvoa ja ohjausta perheille jo kuudessa kunnassa. Toiminnasta tiedottamista tullaan kehittämään tulevien kuukausien aikana kokoamalla yhteisiä tiedotteita ja esitettä maakunnallisesta perhekeskustoiminnasta. Perhekeskustoiminta vahvistuu kuntien varhaiskasvatuksessa ja kouluissa erilaisten uusien yhteistyö- ja tukimuotojen kautta, kuten monissa kunnissa perheille tarjotaan lapset puheeksi keskusteluja. Sote-palveluissa Mikkelissä valmistuu keväällä 2019 Perhetalo, josta tarjotaan monipuolisia perhekeskuksen sosiaali- ja terveyspalveluja lapsiperheille Essoten kuntien alueella. Perhetalosta löytyvät lapsiperheiden palvelut aina neuvolasta ja lapsiperheiden kotipalvelusta synnytyksiin. Työntekijät jalkautuvat kuntiin ja sote-palveluja on edelleen tarjolla lähellä perheitä. Perheille järjestetään tutustumismahdollisuus perhetaloon kesäkuun lopulla ja tästä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Perhekeskuksen palveluja on saatavilla myös Pieksämäellä ja Savonlinnassa entiseen tapaan.

Lue toimintasuunnitelma: Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

Tehdään hyvä arki perheille yhdessä!

Katja Saukkonen
LAPE Etelä-Savo muutosagentti