Sama palvelumalli ei toimi joka paikassa, tarpeenmukaisuus tukee hyvinvointia. – Ajatuksia Puumalan kehittämistyöstä.

Puumalassa lapsiperheet ovat melko tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Tämä käy ilmi opinnäytetyöstä, jonka XAMKin opiskelija Elsa Husu teki Puumalan kunnalle osana sosionomiopintojaan. Kunnassa on 2200 vakituista asukasta, kesäisin väkimäärä viisinkertaistuu. Lue Elsan ajatuksia palveluiden kehittämisestä peilaten Puumalan lapsiperheille tekemäänsä kyselyä.

puumala saimaan kaunein

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa eli LAPE:ssa pyritään kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palvelut sektori- ja hallintorajat ylittäväksi palvelukokonaisuudeksi, jossa palvelut ovat lapsi- ja perhelähtöisiä ja painopiste on varhaisessa tuessa. Puumala voidaan tulkita tietynlaiseksi edelläkävijäksi – moniammatillinen verkosto on edistänyt lasten ja nuorten hyvinvointia jo kauan.

Haastattelin puumalalaisia lapsiperheitä tutkimustani varten. Sain tutustua kuuden perheen ainutlaatuiseen elämäntilanteeseen ja kuunnella heidän palvelukokemuksiaan. Perheet kertoivat kokemuksistaan eteläsavolaiseen tyyliin – avoimesti, arvostaen palvelujentuottajien työpanosta, mutta myös potentiaalisia kehitysideoita esiin nostaen.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa Puumalan perhekeskustoimintamallin kehittämisen pohjaksi ja samalla osallistaa lapsiperheitä kehittämistyöhön. Olen esittänyt tutkimuksen tulokset Puumalan LAPE-työryhmässä, jonka jäsenenä toimin. Kehittämistyössä hyödynnetään tutkimuksen tuloksia.

Leikkipäivä_Puumala2

Tunnelmia Puumalan leikkipäivästä keväällä 2017.

Tutkimuksessa ilmeni, että toimivat peruspalvelut ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytys. Puumalan lapsiperheet ovat valmiita menemään vaativampien palveluiden piiriin paikkakunnan ulkopuolelle, mutta toivottiin, että omassa kunnassa olisi toimija, joka arvioisi perheen tilanteen ja ohjaisi oikean palvelun piiriin. Tarkempaa tietoa tutkimuksestani saa toukokuussa, jolloin työ on julkaistu ja se on kaikkien saatavilla.

Tutkimuksen tekeminen on saanut minut pohtimaan, miksi kehittämisohjeet tulevat ylhäältä alaspäin? Voidaanko sanoa, että palveluita pyritään kehittämään yhä lapsi- ja perhelähtöisemmiksi, kun on valmiiksi luodut muotit, mihin pitäisi asettua? Lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet voivat olla hyvin erilaisia eri puolella Suomea. Mielestäni kehittämistyön pitäisi lähteä aidosti asiakkaan tarpeista, paikalliset erityispiirteet suurennuslasilla huomioiden. Miksi korjataan jotain mikä ei ole rikki? Eikö nekin resurssit voisi käyttää asiakkaan aitoon kohtaamiseen ja varhaiseen tukemiseen?

Elsa Husu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opiskelija

LAPEn kesätiedote 2017

Tiimi 12.6. kick off

LAPE-tiimi edustaa 12.6. Kick Offissa!

LAPE muutosohjelman kesäterveiset

Olemme koonneet yhteen tulevan syksyn LAPE-tapahtumia ja päivämääriä Etelä-Savossa. Kurkkaa tiedote ja merkkaa ylös itseäsi koskettavat päivämäärät!

Maakunnallinen LAPE-työryhmä ja LAPE Etelä-Savo hankkeen ohjausryhmä

Maakunnallinen LAPE-työryhmä pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 10–12 ja hankkeen ohjausryhmä samana päivänä 18.9. klo 13–15. Kokous pidetään Juvalla. Tarkempi kokouspaikka ja asialista lähetetään lähempänä kokousta.

Kuntien LAPE-työryhmät

Syksyn LAPE-työryhmien kokoontumisajankohdat tulee sopia heti elokuun
alussa. Työryhmissä jatketaan lähipalveluiden kokonaisuuden ja perhekeskustoimintamallin työstämistä. Syksyllä on tavoitteena vierailla jokaisen
kunnan valtuustoissa tai lautakunnassa. Vierailun toteuttaa muutosagentti yhdessä LAPE-työryhmässä sovitun henkilön kanssa. Muutosagentti voi tarvittaessa hoitaa LAPE esittelyn yksin. Näiden aikataulujen sopimiseksi ollaan yhteyshenkilöihin yhteydessä heti elokuun alussa.

Kuntien LAPE-työryhmien vertaiskehittämispajat

Syksyllä 2017 järjestetään kolmen kunnan kokoonpanoilla vertaiskehittämistyöpajat. Tarkoituksena on tutustua toistemme palvelukokonaisuuksiin ja avata yhteisiä  näkemyksiä tulevasta maakunnallisesta sotesta ja sen yhdyspinnoista kunnan palveluihin. Tärkeitä teemoja tapaamisessa ovat perhekeskusverkosto, palveluiden integrointi ja erityis- ja vaativamman tason palvelukokonaisuus. Työpajat on alustavasti suunniteltu pidettäväksi viikoilla 40–44 ja niiden tarkemmat aikataulut ja kokoontumispaikat ilmoitetaan heti elokuun alussa.

Vertaistyöpajat pidetään seuraavien kolmen kunnan kesken:
Enonkoski – Hirvensalmi – Sulkava
Pertunmaa – Puumala – Mäntyharju
Rantasalmi – Juva – Kangasniemi
Mikkeli – Pieksämäki -Savonlinna

Hankkeen teema- /kehittäjäryhmät

Hankkeen kehittämistyössä on päästy hyvään vauhtiin ja eri kehittämis-kokonaisuuksien ympärille on koottu ja kootaan teema- ja kehittäjäryhmiä. Ne ovat kaikille teemaan liittyvästä kehittämisestä ja oman osaamisen lisäämisestä

kiinnostuneille avoimia. Työryhmiin toivotaan monialaista osaamista eri ammattilaisista niin julkiselta, järjestöjen, seurakuntien kuin yksityisen puolelta. Perheitä kutsutaan myös mukaan, joko yhteiseen kehittäjäryhmään tai rinnalla toimivaan perheiden ryhmään. Näiden lisäksi kuullaan lapsia ja nuoria mahdollisimman laajasti. Tule itse tai pyydä tuttua perhettä mukaan kehittämistyöhön!

Ensimmäisenä teemaryhmistä ovat käynnistyneet seuraavat ryhmät:

Varhaisen tuen teemaryhmä
Tässä ryhmässä kokeillaan ja sovitaan varhaisen tuen työskentelymuotoja, jotka tulevat osaksi perhekeskustoimintaa. Ryhmässä käsitellään myös vanhemmuuden ja parisuhteen tuen muotoja. Tällä hetkellä ryhmään on ilmoittautunut 12 henkilöä, ryhmän ensimmäinen kokoontuminen pidetään 17.8. klo 13-15 Mikkelissä. Mukaan ryhmään toivottaisiin erityisesti koulun, sosiaalipuolen ja pienemmissä kunnissa työskentelevien edustusta. Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet! Lisätietoa kokonaisuudesta: saara.hanhela(at)essote.fi tai katri.manninen(at)mll.fi.

Eropalveluiden teemaryhmä

Eropalveluiden kehittämiseen liittyen ammattilaisten työrukkasryhmät ovat alkaneet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Näiden lisäksi on oma eroauttamisen teemaryhmä, joka on avoin kaikille eron kokeneille. Nämä ryhmät käyvät kehittämistyössä vuoropuhelua. Lisäksi teema-alueella järjestetään koulutusta. Lisätietoa kokonaisuudesta: pia.marttala(at)violary.fi.

Tulossa olevia ryhmiä
Perhetyön ryhmä, varhaiskasvatuksen ja koulun teemaryhmät, nuorten kehittäjä- ja vaikuttajaryhmä.

Muut LAPE-asiat

  • LAPEssa kartoitetaan vanhemmuuden ja parisuhteen sekä erotilanteissa tukemisen käytäntöjä Etelä-Savon maakunnassa. Kartoitusta tehdään mm. kyselyn kautta, joka on kohdennettu lapsiperheiden parissa työskenteleville aikuisille.  Kyselyyn voit vastata oheisesta linkistä, vastaaminen vie 5-10 min. http://www.webropolsurveys.com/S/84A292495F47B152.par
    • Kyselyn yhteyshenkilö: karoliina.rotko(at)xamk.fi.
  • Syksyllä käynnistyvät erityis- ja vaativamman tason Etelä-Savolaisen systeemisen lastensuojelun sekä lasta-toimintamallin pilotoinnit.
    • Lisätietoa: olli.humalamaki(at)essote.fi, 040 359 7231.
  • Syksyllä käynnistyvät vertaissovittelukoulutus ja lapset puheeksi -koulutukset Pieksämäellä ja Mikkelissä.
    • Lisätietoja Pieksämäellä ria.juhanpelto(at)pieksamaki.fi ja Mikkelissä aila.marjamaa(at)mikkeli.fi.
  • THL lähettää 15.8. alkavalla viikolla maakuntiin kommentoitavaksi kansalliset lasten ja perheiden hyvinvointimittarit. Muutosagentti välittää kommenttipyynnön maakuntiin LAPE-työryhmien yhteyshenkilöiden kautta. Kommentteja toivotaan syyskuun alkuun mennessä.
dav

Kick off -päivänä 12.6. aurinko paistoi Pöyhölän Pappilassa Pieksämäellä.

Tutustumiskäynnit perhekeskuksiin

LAPE Etelä-Savo vierailee Heinolan perhekeskuksessa 29.8.2017.

Mukaan matkalle toivotaan edustajaa kuntanne LAPE-työryhmästä ja matalan kynnyksen kehittäjäryhmissä olevia ja perhekeskustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Pyrimme järjestämään Mikkeli-Heinola välille bussikyydityksen. Ilmoittautumiset saara.hanhela(at)essote.fi. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

LAPE Etelä-Savo vierailee Pieksämäellä perheiden talossa 18.9.2017.

Tutustumisen lisäksi päivässä pidetään yhteinen perhekeskustyöpajatyöskentely. Kaikki halukkaat voivat osallistua. Tarkempi aikataulu lähetetään lähempänä. Ilmoittautumiset ria.juhanpelto(at)pieksamaki.fi.

Seuraa lapetusta myös kesällä: www.facebook.com/lapees/
Iso kiitos kaikille LAPEn työssä mukana olleille antoisasta keväästä sekä aurinkoista ja levollista kesää meille kaikille!
Katja Saukkonen, muutosagentti
Mari Tuomainen, hankepäällikkö