Kesäaikana kuntien lapsiystävällisyys punnitaan

Eräs äiti soitti. Kysyi onko perheiden tuen ja pienten koululaisten hoidon mahdollisuuksia selvitetty kesäajan osalta. Hän on yksinhuoltaja ja kouluikäisen lapsen kesäloma-aika, jolloin pitäisi olla yksin kotona, tuntuu mahdottoman pitkältä. Varsinkin kun pieni koululainen kaipaa vahvempaa tukea ja hoitoa kuin ikäisensä tavallisesti. Perheen tukiverkosto on hajallaan ympäri Suomea. Erilaisia hoidon mahdollisuuksia julkisen ja kolmannen sektorin osalta on kartoitettu ahkerasti, mutta polut johtavat umpikujaan.  Äidin huoli oman lapsen turvallisuudesta ja hämmennys tuen puutteesta herätti ainakin minut.

Koululaisten kesälomat hurahtivat käyntiin ja perheiden lomajärjestelyt käyvät kuumana. Työelämän muutokset sekä monimuotoistuneet perheet haastavat perinteisen kesäloman vieton. Aiemmin heinäkuu on ollut tyypillinen lomakuukausi, nykyään vanhempien kesälomat ajoittuvat pitkin vuotta. Monissa perheissä kesä voi hyvin mennä töiden parissa. Alueellamme on työpaikkoja, joiden suurin työsesonki ajoittuu kesään. Lasten yksinoloa kotona halutaan minimoida ja lapselliset perheet joutuvat limittämään vanhempien lomia. Koko perheen yhteinen kesäloma supistuu tai sitä ei ole lainkaan. Monien perheiden isovanhemmat, vanhempien sisarukset ja muut läheiset eivät ole samalla paikkakunnalla, samassa maakunnassa tai edes samassa maassa. Yhden vanhemman perheet sekä perheet, joiden kouluikäiset lapset kaipaavat erityistä tukea, ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa.

Hulivili-karnevaali8

LAPE mukana Hulivilikarnevaaleilla heinäkuussa 2017 // Saara Hanhela

Tässä muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa mietin, miten kunnat sekä lasten ja perheiden palvelut ja muut toimijat vastaavat perheiden tarpeisiin? Miten lapsiystävällisyyden periaate ja arvo näkyy käytännössä?

Lapsia ja perheitä huomioiva lapsiystävällinen kesä vaatii ponnisteluja, yhdessä tekemistä ja sopimista, uudenlaista ajattelua. Miten teidän organisaatio voi tukea vanhemmuutta ja lapsiystävällisyyttä kesällä? Miten esim. varhaiskasvatus joustaa pienten, erityistä tukea tarvitsevien koululaisten hoidon suhteen? Mitä matalan kynnyksen toimintaa organisaationne voi tarjota lapsille pitkin kesää? Jos tarjoatte palveluja lapsiperheille, pystyttekö järjestelemään niin, ettei lappua tarvitse laittaa luukulle kesäkuukausina?

Ison kuvan muutokseen tarvitaan meitä jokaista: pieniä tekoja, mutta ennen kaikkea yhdessä koordinoitua koko kesän kattavaa hoitoa ja tukea kaikissa perhe-elämän tilanteissa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että lapset kokevat turvattomuutta ja vanhemmat riittämättömyyttä. Yhteisellä ajattelun ja toiminnan muutoksella voimme vahvistaa perheiden voimavaroja – myös kesäaikana.

Saara Hanhela
Hankekoordinaattori, LAPE Etelä-Savo

Pieksämäen perheparlamentti osallisuutta vahvistamassa

Osallisuus ja asukkaiden kannustaminen mukaan yhteiseen kehittämiseen ovat meillä Etelä-Savon LAPEssa erityisen lähellä sydäntä. Kaikessa tekemisessä pyrimme pitämään läsnä lasten, nuorten, vanhempien tai perheiden ääntä erilaisten menetelmien kautta. Jos haluat tutustua aiheeseen lisää, kurkkaa: Lape Etelä-Savo osallisuuden toteuttamissuunnitelma. Siksi olemmekin tosi iloisia, kun Pieksämäen LAPE-toimijat päättivät kokeilla perheparlamenttia yhtenä osallisuuden kanavana. Tässä iloksenne Pieksämäen lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitisen kuvaus perheparlamentista, ehkäpä sinäkin innostut! 😉

Pieksämäen paikallinen LAPE-työryhmä mietti vuoden 2017 alussa miten osallistamme lapset, nuoret ja perheet yhdessä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa toimimaan ja kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja Pieksämäellä. Yhtenä uutena toimintatapana päätimme toteuttaa perheparlamentin, minkä kautta nostamme perheiden kokemusasiantuntijuuden kehittämiseen mukaan.

Mikä perheparlamentti?

Perheparlamentti on edustuksellinen tavallisista Pieksämäkeläisistä perheistä koottu kokemusasiantuntijaporukka, joka kokoontuu säännölliset kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Tavoitteena on avoimen keskustelun ja kahvittelun lomassa luoda uudenlaisia kumppanuuksia tuottaa palveluja mahdollisimman varhain, perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan kautta pohdimme perheiden kanssa yhdessä mistä koostuu lapsiperheiden hyvä arki. Nostamme keskusteluun asioita, jotka ovat perheiden kannalta tärkeitä ja mitkä auttavat perheitä viettämään omannäköistä ja mukavaa lapsiperheiden arkea Pieksämäellä.

Miten kaikki lähti käyntiin?

Laitoimme alla olevan mainoksen paikalliseen lehteen ja jaoimme sitä ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Annoimme lehteen myös haastelun uudenlaisen toiminnan käynnistymisestä ja avasimme haastattelussa mitä toiminnassa tavoitellaan. Iloksemme jo ensimmäiseen tapaamiseen ilmaantui kahdeksan erilaisilta taustoiltaan olevaa kehittäjäedustajaa ja matkan varrella toimintaan on liittynyt muutama perhe lisää. Tapaamisissa on mukana allekirjoittaneen lisäksi myös perusturva – ja opetuslautakunnan puheenjohtajat, jotka edustavat samalla myös  perheen isää sekä luottamusmiestä.

Pieksämäen perheparlamentti_KUTSUPaljon hyötyjä kompaktissa paketissa

Perheparlamentin myötä osallistujat kiinnittyvät paikalliseen yhteisöön ja voivat aidosti olla yhdessä kuntatyöntekijöiden kanssa kehittämässä itselleen merkityksellisiä palveluja ja toimintoja. Osallistuminen perheparlamentin toimintaan on myös yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin on olennainen osa yhteiskunnallista osallistumista ja vahvistaa kiinnittymistä yhteisöön. Perheparlamentti toiminnan myötä kokeilemme Pieksämäellä uudenlaisia osallisuutta tukevia toimia ja käytäntöjä, jotta pieksämäkeläisillä perheillä olisi aito mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin sekä yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Toiminta vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden perustyöhön LAPE-muutosohjelman aikana ja sitä arvioidaan vuosittain.

Olemme innostuneita – hyvä niin!

Seija Laitinen
Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori, Pieksämäki