Ota käyttöön osallisuustyökalut lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

LAPE Etelä-Savossa olemme pitäneet tärkeänä lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Kirjoitimme osallisuustyöstä raportin, johon pääset tutustumaan tästä linkistä. Kaikessa tekemisessä olemme pyrkineet lähtemään liikkeelle siitä, miten perheet näkevät ja kokevat nykytilan ja mikä olisi heidän näkökulmastaan tavoitteellista. Olemme niin innoissamme osallisuudesta, että haluamme tarjota kaikille sopivia mahdollisuuksia osallisuustyöhön! Alla on esiteltynä kolme LAPEssa luotua osallisuuden mallia, joihin olemme tehneet yksinkertaiset A4 -kokoiset osallisuustyökalut. Tutustu, innostu ja kokeile! Lähde vaikka liikkeelle siitä, että kirjoitat tähän pohjaan oman toimintasuunnitelmasi osallisuustyölle.

Vanhemmuuden tuki: LAPE Perheillat

Mukana_Karkihankkeessa_FI_RGB (1)

Osallisuustyökalu perheiltojen järjestämiseen

Syksyllä 2017 toteutimme Mikkelissä perheiltoja.  Järjestimme teemallisia vanhempainiltoja päiväkodeissa ja kouluissa. Ytimessä oli vanhemmuuden tukeminen, informaation jakaminen, palveluiden ja toimijoiden esille tuominen sekä vertaistuen mahdollistaminen. Perheiltojen teemat olivat lapsen käytöksen pulmat, vanhemmuus eron jälkeen sekä kiusaaminen. Toiveet teemoista tuli eteläsavolaisilta perheiltä LAPEn hyödyntämien sosiaalisen median kanavien kautta. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia riippumatta lasten iästä, hoitopaikasta tai koulusta.

Aloitimme illat tarjoamalla iltapalan. Tämän jälkeen MLL:n lastenhoitajat järjestivät ohjelmaa lapsille, kun aikuisten ohjelmassa pureuduttiin illan teemaan. Alueen asiantuntijat syventivät aihetta ja esittelivät omaa toimintaansa. Pyrimme saamaan mukaan iltoihin sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja järjestöjen toimijoita. Osassa iltoja vertaiset olivat mukana paneelikeskustelussa. Tällä vauhditettiin yhteistä keskustelua, jota jatkettiin pienissä ryhmissä. Perheilloissa oli mukana kaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa, jotka toteuttivat kyselyn perheille ja tekivät illoista opinnäytetyön. Mallin pohjalta perheiltoja on järjestetty syksyllä 2018 myös Pertunmaalla.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö: Kiva päivä -työskentely luokissa

Osallisuustyökalu opettajille luokan hyvinvointityöhön

LAPEn yhtenä tavoitteena on kuvata yhteisöllisen   IMG_1376hyvinvointityön maakunnallinen malli. Tätä varten halusimme kuulla koululaisten ajatuksia hyvinvoinnista. Keväällä 2018 sovimme kouluvierailuja Pieksämäelle ja loimme samalla työskentelymallin, jolla luokan oppilaat osallistuvat hyvinvointityön määrittelyyn.

Ensin piirsimme lasten kanssa kiva päivä -kuvat. Aloitimme siitä hetkestä, kun lapsi tulee kouluun ja päätimme siihen, kun lapsi menee nukkumaan. Tämän jälkeen oppilaat tekivät itsenäistä työskentelyä post it -lappujen kanssa. Oppilaat saivat miettiä vihreille lapuille 1-3 asiaa, mitkä vaikuttavat siihen, että tulee mielellään kouluun sekä punaisille lapuille 1-3 asiaa, mitkä vaikuttavat siihen, että ei tule mielellään kouluun. Tämän jälkeen lapset kirjoittivat post it -lapuille miten aikuinen voi vaikuttaa lapsen kivaan päivään tai kouluun tulemisen mielekkyyteen. Kävimme laput läpi yhteisen keskustelun kautta. Opettaja oli mukana keskustelussa.

Koimme, että työskentely oli antoisaa, mutta jäi vajavaiseksi toimenpiteiden osalta. Opettajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen lisäsimme malliin osion, jossa opettaja kokoaa oppilaiden kanssa tehdyn työskentelyn tulokset yhteen ja esittelee ne luokan vanhempainillassa. Vanhempien ja opettajan tehtäväksi jää luoda luokan hyvinvointia tukeva toimintasuunnitelma oppilailta kerätyn materiaalin pohjalta.

Perheiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen: Perheparlamentti

Osallisuustyökalu kunnan Perheparlamentin perustamiseenHyvä arki_matala kynnys palveluille

Pieksämäen LAPE-työryhmä mietti LAPE-kauden alussa miten osallistaa lapset, nuoret ja perheet yhdessä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa toimimaan ja kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja Pieksämäellä. Yhtenä uutena toimintatapana päätettiin toteuttaa perheparlamentti, jonka tavoitteena oli nostaa perheiden kokemusasiantuntijuus kehittämiseen mukaan.

Perheparlamentti on edustuksellinen tavallisista pieksämäkeläisistä koottu kokemusasiantuntijaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kehittämään palveluja. Pyrkimyksenä on, että avoimen keskustelun ja kahvittelun lomassa voidaan luoda uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja varhaisemmin, perheiden tarpeet huomioiden. Perheparlamentin tapaamisiin on avoin pääsy kaikilla  vanhemmilla. Osa on tullut mukaan myös henkilökohtaisesta kutsusta, kun toimijat ovat bonganneet palveluiden kehittämisestä kiinnostuneita vanhempia. Parlamentti on kokeiluvaiheessa ja etsii muotoaan. Pieksämäellä haetaan uudenlaisia, osallisuutta tukevia toimia ja käytäntöjä, jotta kuntalaisilla olisi aito mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden perustyöhön.

Saara Hanhela, varhaisen tuen hankekoordinaattori 
LAPE Etelä-Savo

Pieksämäen perheparlamentti osallisuutta vahvistamassa

Osallisuus ja asukkaiden kannustaminen mukaan yhteiseen kehittämiseen ovat meillä Etelä-Savon LAPEssa erityisen lähellä sydäntä. Kaikessa tekemisessä pyrimme pitämään läsnä lasten, nuorten, vanhempien tai perheiden ääntä erilaisten menetelmien kautta. Jos haluat tutustua aiheeseen lisää, kurkkaa: Lape Etelä-Savo osallisuuden toteuttamissuunnitelma. Siksi olemmekin tosi iloisia, kun Pieksämäen LAPE-toimijat päättivät kokeilla perheparlamenttia yhtenä osallisuuden kanavana. Tässä iloksenne Pieksämäen lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitisen kuvaus perheparlamentista, ehkäpä sinäkin innostut! 😉

Pieksämäen paikallinen LAPE-työryhmä mietti vuoden 2017 alussa miten osallistamme lapset, nuoret ja perheet yhdessä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa toimimaan ja kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja Pieksämäellä. Yhtenä uutena toimintatapana päätimme toteuttaa perheparlamentin, minkä kautta nostamme perheiden kokemusasiantuntijuuden kehittämiseen mukaan.

Mikä perheparlamentti?

Perheparlamentti on edustuksellinen tavallisista Pieksämäkeläisistä perheistä koottu kokemusasiantuntijaporukka, joka kokoontuu säännölliset kehittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Tavoitteena on avoimen keskustelun ja kahvittelun lomassa luoda uudenlaisia kumppanuuksia tuottaa palveluja mahdollisimman varhain, perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan kautta pohdimme perheiden kanssa yhdessä mistä koostuu lapsiperheiden hyvä arki. Nostamme keskusteluun asioita, jotka ovat perheiden kannalta tärkeitä ja mitkä auttavat perheitä viettämään omannäköistä ja mukavaa lapsiperheiden arkea Pieksämäellä.

Miten kaikki lähti käyntiin?

Laitoimme alla olevan mainoksen paikalliseen lehteen ja jaoimme sitä ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Annoimme lehteen myös haastelun uudenlaisen toiminnan käynnistymisestä ja avasimme haastattelussa mitä toiminnassa tavoitellaan. Iloksemme jo ensimmäiseen tapaamiseen ilmaantui kahdeksan erilaisilta taustoiltaan olevaa kehittäjäedustajaa ja matkan varrella toimintaan on liittynyt muutama perhe lisää. Tapaamisissa on mukana allekirjoittaneen lisäksi myös perusturva – ja opetuslautakunnan puheenjohtajat, jotka edustavat samalla myös  perheen isää sekä luottamusmiestä.

Pieksämäen perheparlamentti_KUTSUPaljon hyötyjä kompaktissa paketissa

Perheparlamentin myötä osallistujat kiinnittyvät paikalliseen yhteisöön ja voivat aidosti olla yhdessä kuntatyöntekijöiden kanssa kehittämässä itselleen merkityksellisiä palveluja ja toimintoja. Osallistuminen perheparlamentin toimintaan on myös yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin on olennainen osa yhteiskunnallista osallistumista ja vahvistaa kiinnittymistä yhteisöön. Perheparlamentti toiminnan myötä kokeilemme Pieksämäellä uudenlaisia osallisuutta tukevia toimia ja käytäntöjä, jotta pieksämäkeläisillä perheillä olisi aito mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin sekä yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Toiminta vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden perustyöhön LAPE-muutosohjelman aikana ja sitä arvioidaan vuosittain.

Olemme innostuneita – hyvä niin!

Seija Laitinen
Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori, Pieksämäki