Sopimusrakenteella ryhtiä perhekeskustoimintaan 

Blogi-teksti on julkaistu Itlan Vieraskynä -osiossa 6.4.2022. Voit lukea alkuperäisen tekstin tästä.

Sopimusrakenteella ryhtiä perhekeskustoimintaan 

Eri toimijoiden yhdessä tekemää työtä voidaan edistää, vahvistaa ja selkeyttää sopimusrakenteella. Näin on toimittu Etelä-Savossa, jossa 16 eri toimijaa on lähtenyt yhteensovittamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää toimintaa sekä solminut yhteistyösopimuksen. Sopimus luo hyvän pohjan aidolle yhteiselle työlle. 

Perheet toivovat aitoa kohtaamista, kuulemista ja ihmislähtöistä palvelua 

Etelä-Savon perhekeskustoiminnan arviointikyselyn (2021) mukaan perheet toivovat perhekeskustoiminnalta helppoa ja joustavaa yhteydenottoa, keskustelumahdollisuutta, konkreettista apua kotiin, vertaistukea, aitoa kohtaamista ja kuulemista sekä ihmislähtöistä palvelua. Palveluissa keskeistä ovat niiden joustavuus, työntekijöiden pysyvyys ja eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö perheen asiassa. Perheiden hyvää arkea toteutetaan parhaiten panostamalla kiireettömään ensikohtaamiseen niin puhelimitse, digitaalisesti kuin perheiden kohtaamispaikoissa ja perhekeskuksissa.  Perheiden näkökulmasta olennaista ei ole se, kuka toimintaa tuottaa ja tarjoaa, vaan se, että se on perheiden toiveiden mukaista.  

Aidosti toiminnan tasolla yhteensovitettu perhekeskustoiminta  

Yhteensovitettu perhekeskustoiminnan muoto voi olla esimerkiksi perheen lähellä oleva kohtaamispaikka. Siellä eri toimijat järjestävät yhdessä toimintaa perheille heidän toiveitansa kuunnellen. Toiminta on eri organisaatioiden yhdessä tuottamaa tai sitten eri toimijat tulevat perheille tuttuun paikkaan tuottamaan sisältöä tai palvelua. Tällainen palveluiden kokonaisuus vaatii eri toimijoiden välistä luottamusta, perheiden toiveiden kuulemista, yhteistä tavoitetta, sitoutumista tavoitteen toteuttamiseen ja luonnollisestikin resurssointia.  

Sopimuksella vahvistetaan ja luodaan rakenteita verkostolle 

Sopimuspohjainen yhteistyö lisää kaikkien osapuolten sitoutumista perhekeskustyöhön sekä tasavertaisuutta eri toimijoiden välillä. Sopimus auttaa yhteensovittamaan eri toimintoja, lisää yhteisesti jaettua ymmärrystä kokonaisuudesta yksittäisen palvelun sijaan, tekee toiminnan avoimesti näkyväksi sekä vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä niin, ettei se jää yksilöiden varaan. Samalla myös osaaminen vahvistuu, luottamus kasvaa ja mahdollisien päällekkäisyyksien huomaaminen auttaa yhdessä priorisoimaan.

Sopimus ei synny itsestään, vaan se on prosessi, jossa on erilaisia vaiheita. Sopimus vaatii toimintaympäristön ja muiden toimijoiden tuntemista, verkostoitumista, yhteisen tavoitteen ja arvojen sanoittamista ja niihin sitoutumista. Kun yhteistyötä syntyy, on tärkeää sanoittaa, mitä sillä tavoitellaan, miten sitä tehdään ja ketkä sitä tekevät. Nämä näkyvät myös sopimuksessa. 

Sopimusprosessi itsessään on arvokas. Sen kautta täsmentyy ja selkeytyy tehty työ ja myös muiden tekemä työ. Yhdyspinnat tulevat näkyviin, osapuolten keskinäinen työnjako ja vastuu selkiytyvät ja parhaimmillaan yhteistyöstä voi tulla yhteistä työtä.  

Yhteistyösopimus Etelä-Savon yhteensovittavasta perhekeskustoiminnasta 

Etelä-Savossa yhteisiä perhekeskustoiminnan tavoitteita on tuettu yhteistyösopimuksella. Sopimus vuosille 2020–2021 on syntynyt osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuoden 2019 aikana ja sen ovat allekirjoittaneet lähes kaikki Etelä-Savon maakunnan alueen kunnat, kaikki sen hetkiset sote-palveluiden järjestäjät, seurakunnan ja järjestöjen edustajat sekä yksityisten palvelunjärjestäjien yhdistysedustaja, yhteensä 16 eri organisaatiota.  

Erityinen kiitos sopimuksen toteutumisesta kuuluu Etelä-Savon monialaiselle lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmälle ja sen pitkäjänteiselle työlle. Sopimuksen avulla yhteistyölle luotiin raamit sekä tehtiin perhekeskustoiminnan yhteistyörakenne ja painopistealueet sopimusten osapuolten päätöksenteossa näkyväksi. Sitoutuminen yhteistyöhön vahvistui ja jokainen vei yhdessä edistettäviä asioita eteenpäin omissa organisaatioissaan. Sopimus suuntasi toimintaa enemmän lapsi-, nuori- ja perhelähtöiseksi työskentelyksi, jota eri toimijat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä erityisesti varhaisen tuen työtä vahvistamalla.  

Sopimuksellinen yhteistyö on osoittanut, ettei hallinnollisilla rakenteilla ole väliä verkostomaisen kokonaisuuksien toteuttamisessa, vaan sen kulmakiviä ovat luottamus, sitoutuminen yhteisiin päämääriin, suunnitelmallisuus, keskustelu ja vaikeiden tilanteiden ratkaisu neuvottelemalla. Perhekeskustoiminnan yhteistyösopimuksella ei ratkota toimijoiden keskinäisiä taloudellisia kysymyksiä, vaan jokainen sopimuksen osapuoli osallistuu yhteisesti määriteltyyn työhön oman rahoituksensa, resurssien ja käyttötarkoituksien mahdollistamin keinoin. Kokemuksesta tiedetään myös, että ihmislähtöisen, verkostomaisen yhteistyörakenteen luominen vie vuosia ja vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta sen voi sitoutumattomuudella rikkoa huomattavasti nopeammin yhdenkin osapuolen toimesta.

Hyvin toimivia verkostorakenteita tulee vaalia erityisellä huolella suurissa muutostilanteissa, kuten hyvinvointialueen käynnistyessä. Etelä-Savossa ollaankin uusimassa yhteistyösopimusta vuosille 2022–2023 ja mukaan on tulossa uusia sopimuksellisia yhteistyökumppaneita. Sopimuksellisen yhteistyön hyödyt on koettu merkittäväksi, eikä sopimus poissulje sopimuksen ulkopuolisia toimijoita osallistumasta perhekeskustoimintaan.   

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Perhekeskus yhteensovittaa alueen kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien lapsille, nuorille ja perheille suunnattua palvelua ja toimintaa. Perhekeskus verkostoi palvelut ja antaa rakenteen niiden koordinoinnille.  

Aineisto: 
Etelä-Savo perhekeskustoiminnan arviointi 2021/ Perheiden kysely 

Kirjoittajat: 
Sari-Annika Pettinen, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija, Kirkkohallitus.  
Mukana Etelä-Savon LAPE-työssä sekä lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmän jäsen vuoteen 2019 saakka.  

Katja Kasper, kehittämispäällikkö, Viola väkivallasta vapaaksi ry 
LAPE Etelä-Savo muutosagentti 2016–2020 

Lisätietoa Etelä-Savon perhekeskustoiminnasta:  
Satu Auvinen, satu.auvinen(at)essote.fi, puheenjohtaja, Lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä  

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s