Materiaalit

LAPE Etelä-Savossa kehitämme maakunnastamme lapsi- ja perheystävällistä toimintaympäristöä. Verkostoimme toimijoita ja tiivistämme yhdessä tekemistä. Tältä sivulta löydät keskeisimpiä materiaaleja perhekeskustoimintaan liittyen.

 

Arviointikysely 2021

Vuosittain toteutettavassa arvioinnissa on kolme osiota:

  • Perheiden arviointikysely, joka oli vastattavissa kaikissa Etelä-Savon kunnissa.
  • Toimijoiden arviointi kunnissa toimivissa lasten, nuorten ja perheiden työryhmissä
  • Kansallisista indikaattori- ja tietopankeista kerättävät lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritiedot sekä Etelä-Savon perhekeskustoiminnan omat seurantatiedot

Näiden osioiden tiedot on koottu yhteen perhekeskustoiminnan arviointipakettiin. Arviointipaketissa on sekä vuoden 2020 että 2021 keskeisimmät tulokset. 

Vuoden 2021 perheiden kyselyyn vastasi 582 perhettä, kyselyn tuloksiin tästä!

 

Arviointikysely 2020

Marraskuussa 2020 toteutettiin perhekeskustoiminnan arviointikysely, joka keräsi lähes 400 vastausta. Kiitos kaikille vastaajille!

Tutustu kyselyn tuloksiin tästä!

1 – Osallisuus

LAPE Etelä-Savon osallisuusraportti 18.10.2018
Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuusohjelman löydät tästä.

Osallisuustyökalut

Osallisuustyökalu opettajille luokan hyvinvointityöhön
Osallisuustyökalu perheiltojen järjestämiseen
Osallisuustyökalu kunnan Perheparlamentin perustamiseen
Osallisuustyökalu nuorten unelmapajan järjestämiseksi
Työkalu oman osallisuuden toimintasuunnitelman kirjoittamiseen

2 – Perhekeskustoimintamalli

Etelä-Savon Perhekeskustoiminnan esite
Maakunnallinen perhekeskustoimintamalli Etelä-Savo
Yhteistyösopimus 2022-2023
Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Yhteistyösopimus 2020-2021
LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET 2022-2023
Tiivistelmä Etelä-Savo perhekeskustoiminta vuosi 2019
LAPE Perhekeskustoiminta ja hankkeen tulokset 14.12.2018

3 – Varhainen tuki

Varhainen tuki

Kolme periaatetta LAPE Etelä-Savon varhaisen tuen kehittäjäryhmän mukaan. Varhaisen tuen määrittelydiasarjan löydä tästä.

Varhainen tuki

Aito kohtaaminen

Aidon kohtaamisen periaatteita on koostettu yhdessä LAPE Etelä-Savon varhaisen tuen kehittäjäryhmän sekä kehittäjävanhempien kanssa keväällä 2018. Lisätietoja Aito kohtaaminen -kampanjasta löydät tästä.

Aito kohtaaminen (2)

Mitä kuuluu vauva-arkeenne? -pilotti 2020

Vuonna 2020 Etelä-Savon varhaisen tuen kehittäjäryhmän, Perheneuvoverkoston ja Mikkelin Perhetalon kanssa toteutetaan varhaisen tuen pilottia, jolla haluamme vastata perheiden toiveisiin siitä, että perhe tulee kohdatuksi ja kuulluksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja perhettä tuetaan kokonaisuutena. Perheiden toiveena on ollut myös se, että perheet saisivat ennakoivasti tietoa toiminnoista ja palveluista. Tärkeää on myös helppo saatavuus; Mitä kuuluu -soitot ja Perheneuvotyö on yhden numeron toimintaa. Lue lisää pilotista tästä.

Teemakuukaudet 2019

Syksyllä 2019 toteutimme yhdessä varhaisen tuen kehittäjäryhmän ja paikallisten toimijoiden kanssa teemakuukaudet. Nämä teemakuukaudet pohjautuivat aidon kohtaamiseen neljään periaatteeseen: kunnioittaminen, luottamus, pysähtyminen ja kannustaminen.
Syksyn 2019 teemakuukausiin liittyvät materiaalit löydät alla. Hyödynnä niitä edelleen arjessasi!
Tärkeitä asioita
Meidän perheen pelisäännöt
Tiiminpelisäännöt
Työpaikanpelisäännöt
Teemakuukaudet_luottamusrata
Teemakuukaudet_kehuviikko

Parisuhteen tuen kortti 

Kortti-työkalu parisuhteen puheeksiottamisen tueksi perheiden kanssa tehtävää työtä varten. Kortin etupuolelle on ryhmitelty parisuhteen näkökulmasta keskeiset elementit ja takapuolelta löytyy parisuhteen tsekkaus -tehtävä pariskunnille.

Tulosta kaksipuolinen kortti tästä: Parisuhteen-tuki-kortti.pdf

Parisuhteen tuki-ETUPUOLI

Perheneuvo

Etelä-Savon Perheneuvo – kaikkien lapsiperheiden tukena.
Katso esittelydiat tästä.
Katso kuntakohtaisten Perheneuvojen yhteystiedot tästä.

Etela-Savon_Perheneuvo_LOGO_vaaka_RGB

Avoimet kohtaamispaikat

Avoimissa kohtaamispaikoissa yhdistyy avoin toiminta, varhainen tuki, vertaistoiminta, palveluiden jalkautuminen ja Perheneuvotoiminta. Oman kunnan avoimen kohtaamispaikan yhteystiedot löydät täältä. Uusimman blogitekstin kohtaamispaikoista voit lukea tästä. Avoin_kohtaamispaikka

 

Mitä hyvää perhekeskustoimintamalli voi tuoda sinun työhösi?

Mitä hyvää peke voi tuoda sinun työhösi

Lapsiperheiden hyvä arki Etelä-Savossa

Koottu erilaisista perheiltä kerätyistä materiaaleista LAPE-kehittämisessä v. 2017.

Hyvä arki-koonti perheiltä (2)

4 – Eroauttaminen

Lapsiperheiden eroauttamisen palvelut Etelä-Savon alueella -opas  (Etelä-Savon ero-opas) on päivitetty. Oppaaseen on koottu keskeisiä Etelä-Savon alueen eroauttamisen palveluja lapsille, nuorille, vanhemmille ja kaikille, joita ero koskettaa. Ero on iso elämänmuutos ja siihen on hyvä hakea apua.

Etelä-Savon ero-opas

Ero-oppaan lisäksi paikkakunnittain on tehty Erohelppi-koonteja, jotka auttavat hahmottamaan, miten paljon ja millaisia auttamisen ja tuen mahdollisuuksia eri paikkakunnilla on eroon liittyvissä asioissa.

Erohelppi – Juva
Erohelppi – Kangasniemi
Erohelppi – Mikkeli
Erohelppi – Mäntyharju
Erohelppi – Savonlinna

Vanhemmuussuunnitelma_LAPE

STM:n vanhemmuussuunnitelma – tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen

LAPEssa kehitetty Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.
 
Käyttäjiltä kerätyn palautteen perusteella vanhemmuussuunnitelmaa on päivitetty syksyllä 2018 ja nyt käytössä on suunnitelman lopullinen versio. Suomen ensimmäisen vanhemmuussuunnitelman esikuvina ovat olleet jo muun muassa Australiassa ja Englannissa käytössä olevat vanhemmuussuunnitelmat (parenting plan).

LAPE Etelä-Savo ja Xamk: Kysely perheille vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta sekä eroauttamisesta

Tiedote 17.8.2018, yhteenveto ammattilaisille tehdyn kyselyn tuloksista: Tiedote 17.8.2018 Ammattilaiset toivovat selkeyttä tiedottamiseen, mahdollisuutta matalan kynnyksen kohtaamiseen sekä vahvistusta vertaisryhmätoimintaan.

Tiedote 22.5.2018, yhteenveto kyselyn tuloksista ja perheiden toiveista sekä tarpeista: Tiedote_22 05 18_Perheet toivovat kohtaamista ja tietoa yhdestä paikasta.

Perhekeskustoimintamallin verkostopäivä Pieksämäellä 23.1.2018, hankekoordinaattori Katri Mannisen esitys Xamkin ja LAPE Etelä-Savon kyselystä perheille:  XAMK-kysely, Pieksämäki 23.1.

Lapsen oikeudet erossa

Lapsen oikeudet erossa

5 – Erityinen tuki

Sijoitettujen lasten toiveita ammattilaisille

Toiveet ovat nousseet keväällä ja kesällä 2017 tehtyjen haastattelujen pohjalta.

Sijoitettujen lasten kokemuksia palveluista

Infograafi – Systeeminen lastensuojelu

Systeeminen lastensuojelumalli