Materiaalit

LAPE Etelä-Savossa kehitämme maakunnastamme lapsi- ja perheystävällistä toimintaympäristöä. Verkostoimme toimijoita ja tiivistämme yhdessä tekemistä.

Tältä sivulta löydät keskeisimpiä tuotoksiamme ja materiaaleja LAPE kehittämisen tiimoilta. Tapahtumakutsut ja ilmoittautumislinkit löydät ”kalenteri” -alasivulta: https://lapeetelasavo.com/kalenteri/

1-Perhekeskustoimintamalli

Sosiaali- ja terveysministeriön perhekeskus-esite

(Klikkaa ylläolevaa otsikkoa ja esite aukeaa.)
Perhekeskustoiminta alkaa näkyä perheille! Perhekeskus-esitettä jaetaan valtakunnallisesti äitiyspakkauksen mukana. Lue lisää STM:n tiedotteesta: www.stm.fi/artikkeli/aitiyspakkauksen-perhekeskus-mukana-perheesi-elamassa-esite

Maakunnallinen perhekeskustoimintamalli Etelä-Savo

Perhekeskus_mukana perheesi arjessa_kansikuva

LAPE Etelä-Savon osallisuuskokonaisuus 12.10.2018

Etelä-Savon LAPE-työssä lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen on ollut kehittämisen ydin. Lue raportista miten osallisuutta on toteutettu ja tulosta itsellesi alta pdf-muodossa olevat LAPE Etelä-Savon osallisuuden työkalut!

Osallisuustyökalut

Osallisuustyökalu opettajille luokan hyvinvointityöhön
Osallisuustyökalu perheiltojen järjestämiseen
Osallisuustyökalu kunnan Perheparlamentin perustamiseen
Työkalu oman osallisuuden toimintasuunnitelman kirjoittamiseen

Kiva päivä_sisilisko

Perheneuvoverkosto osana perhekeskustoimintamallia

Osana maakunnallista perhekeskustoimintamallin kehittämistä ja käyttöönottoa rakennamme LAPE Etelä-Savossa perheneuvoverkostoa. Perheneuvoverkosto koostuu organisaatioiden ydinhenkilöistä, jotka toimivat joko lähellä perheitä tapahtuvassa kohtaamipaikkatyössä tai monialaisessa osaamisverkostossa perheiden tarpeiden mukaisesti. Perheneuvoverkostotyössä jaetaan osaamista, jalkaudutaan sekä rakennetaan systemaattista ja koordinoitua, monialaista työtä.

Perhekeskusverkosto v.4.png

Miksi, mitä, miten? – Etelä-Savon perheneuvoverkosto

Miksi-mitä-miten-perheneuvoverkosto

Perheneuvoverkosto

Verkostomaisen työn ytimessä kehitämme ja rakennamme perheneuvoverkostoa osana perhekeskustoimintamallia.

Perheneuvoverkosto.png

LAPE Etelä-Savon perhekeskustoimintamalli

Etelä-Savon perhekeskustoimintamalli

Etelä-Savon perhekeskustoimintamalliMaakunta_perhekeskustoimintamalli

Etelä-Savon perhekeskustoimintamallin avoin kohtaamispaikka

Avoin kohtaamispaikka rakentuu joka kuntaan osana perhekeskustoimintamallia ja linkittyy perheneuvoverkoston työhön.

Avoin kohtaamispaikka_Viimeisin.

Avoimien kohtaamispaikkojen paikallinen verkosto

Perheiden kohtaamispaikka_Viimeisin.

Esimerkki avoimen kohtaamispaikan toimintakortista – Vertaistuki

Jokaisesta avoimen kohtaamispaikan tähti-kuvan sakarasta luodaan toimintakortit yhdessä perheiden ja toimijoiden kanssa. Toimintakortit rakentuvat kohtaamispaikkatyöskentelyn kautta. Esimerkkinä kesken oleva vertaistuen toimintakortti.

toimintakortti vertaistuki viimeisin

Mitä hyvää perhekeskustoimintamalli voi tuoda sinun työhösi?

Mitä hyvää peke voi tuoda sinun työhösi

2 – Varhainen tuki

Aito kohtaaminen – huoneentaulu

Koostettu yhdessä LAPE Etelä-Savon varhaisen tuen kehittäjäryhmän sekä kehittäjävanhempien kanssa keväällä 2018.

Aito kohtaaminen (2)

Varhainen tuki

3 periaatetta LAPE Etelä-Savon kehittäjäryhmän mukaan

Varhainen tuki

Lapsiperheiden hyvä arki Etelä-Savossa

Koottu erilaisista perheiltä kerätyistä materiaaleista LAPE-kehittämisessä v. 2017.
Lue LAPE blogi-teksti aiheesta TÄSTÄ.

Hyvä arki-koonti perheiltä (2)

3 – Eroauttaminen, vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vanhemmuussuunnitelma_LAPE

STM:n vanhemmuussuunnitelma – tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen

LAPEssa kehitetty Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.
Käyttäjiltä kerätyn palautteen perusteella vanhemmuussuunnitelmaa on päivitetty syksyllä 2018 ja nyt käytössä on suunnitelman lopullinen versio. Suomen ensimmäisen vanhemmuussuunnitelman esikuvina ovat olleet jo muun muassa Australiassa ja Englannissa käytössä olevat vanhemmuussuunnitelmat (parenting plan).

LAPE Etelä-Savo ja Xamk: Kysely perheille vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta sekä eroauttamisesta

Tiedote 17.8.2018, yhteenveto ammattilaisille tehdyn kyselyn tuloksista: Tiedote 17.8.2018 Ammattilaiset toivovat selkeyttä tiedottamiseen, mahdollisuutta matalan kynnyksen kohtaamiseen sekä vahvistusta vertaisryhmätoimintaan.

Tiedote 22.5.2018, yhteenveto kyselyn tuloksista ja perheiden toiveista sekä tarpeista: Tiedote_22 05 18_Perheet toivovat kohtaamista ja tietoa yhdestä paikasta.

Perhekeskustoimintamallin verkostopäivä Pieksämäellä 23.1.2018, hankekoordinaattori Katri Mannisen esitys Xamkin ja LAPE Etelä-Savon kyselystä perheille:  XAMK-kysely, Pieksämäki 23.1.

Lapsiperheiden eroauttamisen palvelut Etelä-Savon alueella -opas

Oppaasta näet Etelä-Savon alueen lapsiperheiden eroauttamisen palvelut. Saat tietoa mihin voit olla yhteydessä eron kohdatessa ja yhteystietoja keskeisiin eroauttamisen palveluihin.

Etelä-Savon ero-opas – Teksti: Emilia Suhonen ja Roosa Moilanen, Kuvat: Sanna Mönkkönen, Taitto: Hanna Kuisma

Lapsen oikeudet erossa

Lapsen oikeudet erossa

4 – Hyvinvoiva ja oppiva lapsi

Yhteisöllisen hyvinvointityön LAPE-tähti

Osana ”varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena” -kehittämiskokonaisuutta rakennamme maakunnallista käsitystä yhteisöllisestä hyvinvointityöstä. Tähdessä esitetyt sakarat ovat LAPE-kehittämistyön ytimessä.

Yhteisöllinen hyvinvointityö v.2

5 – Erityinen tuki

Sijoitettujen lasten toiveita ammattilaisille

Toiveet ovat nousseet keväällä ja kesällä 2017 tehtyjen haastattelujen pohjalta.

Sijoitettujen lasten kokemuksia palveluista

Infograafi – Systeeminen lastensuojelu

Systeeminen lastensuojelumalli

6 – Etelä-Savon nuoret vaikuttajat

Mikä ihmeen sote-uudistus?

Kurkkaa Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -porukan tekemä video tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=pXL334Hv3Yk

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -verkosto

Toimitko nuorten parissa jossain päin maakuntaa? Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -verkosto kasvaa! Vahvistamme osallisuutta, järjestämme kuukausittain avoimet tapaamiset nuorille – mukana voi olla yhden kerran tai niin paljon kuin hyvältä tuntuu. Haluamme valjastaa myös sinut ja sinun nuorten verkostosi mukaan yhteiseen vaikuttajatoimintaan, ota yhteyttä hankekoordinaattori Saaraan (saara.hanhela(at)essote.fi). ”Jokainen nuori on asiantuntija” – tätä kohti pyrimme!

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat VERKOSTOKUVA

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat.png

Etelä-Savon nuorten elämä

Etelä-Savon nuorten elämä

Nuorten kulttuuri – ideoita ja toiveita

Nuorten kulttuuri - toiveet ja ideat

 

Nuorten terveiset päättäjille – video