Etelä-Savon lastensuojelunuoret kehittäjinä

Neljä nuorta ja kolme ammattilaista istuu kahvilassa. Kaikki ovat vähän väsyneitä, mutta kuitenkin rentoja. Nauru katkaisee keskustelun aina juuri sopivassa kohdassa. Vaikka kukaan meistä ei toistaan erityisen tarkasti tunne, on ilmapiiri kuitenkin luottavainen ja kaikki uskaltavat kertoa omista, kipeistäkin kokemuksistaan. Välillä vaihdetaan arkisia kuulumisia, välillä taas sukelletaan hyvinkin syvälle keskusteluun omasta arvosta. Kabinetissa istuvien ryhmän jäsenten yhteinen tehtävä on nostaa esiin keskeisiä asioita sijoitettujen lasten ja nuorten elämästä. Toiveena kaikilla on, jos tätä kautta pääsisimme vaikuttamaan ammatillisiin käytäntöihin. Olisi meille tärkeää, jos jollain myöhemmin tulevalla lapsella olisi sijoituksessa vähän helpompaa, jos häntä kuunneltaisiin vähän enemmän, jos hän saisi olla vähän enemmän itsensä, yksilö.

2

Vuonna 2011 joukko helsinkiläisiä lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä perusti kehittäjäryhmän nimeltä Nuoret kehittäjät. Ryhmä koostui nuorista lastensuojelun kokemusasiantuntijoista ja ryhmän tehtäväksi muodostui lastensuojelupalveluiden kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa. Ryhmä sai innovatiivisuudellaan suurta huomiota ja se palkittiin vuonna 2012 oikeusministeriön demokratiapalkinnolla. Kehittäjäryhmä muodosti vuonna 2014 Osallisuuden aika nimisen yhdistyksen, joka toimii ansiokkaasti tänä päivänä lastensuojelun yhteiskehittämisen kentällä.

Etelä-Savon LAPE aloitti työnsä keväällä 2017. Niin kuin monessa blogissa ennen tätä olemme kertoneet, hankkeen tärkeimmäksi ytimeksi meillä valittiin osallisuus. Oli siis aivan päivän selvää, että halusimme seurata Osallisuuden ajan työtä ja koota eteläsavolaisille nuorille oman kehittäjäryhmän. Ryhmä on kokoontunut nyt keväästä 2018 asti, kerran kuukaudessa. Tarkoituksena on, että ryhmä jää elämään nuorten omana toimintana, siten, että Essoten lastensuojelu on kiinteä osa ryhmää. Tarkoituksena on, että kanava on auki ja täysin suora, jotta nuoret voivat vaikuttaa palveluihin ja ammattilaisten sisältöihin. Meillä on suuri tahtotila sille, että Etelä-Savossa voitaisiin tehdä hyvää ja laadukasta, lapset ja nuoret kohtaavaa lastensuojelutyötä.

1

Tällä kerralla ollaan juteltu elämän kiintopisteistä ja turvallisuudesta sijoituspaikassa. Keskustelu jatkui siihen, millainen on lastensuojelunuoren arvo muille. Mietittiin myös yhdessä jos vaikka kuvaisimme ammattilaisille videoita siitä, miltä sijoitetusta nuoresta tuntuu. Väsymys on kadonnut kahden tunnin aikana jonnekin. Porukka hymyilee, vitsailee ja rämäkkä nauru valtaa kabinetin ajoittain. Aloitettiin myös suunnittelemaan yhteistä iltapäivää nuorille ja lastensuojelun ammattilaisille syksyksi. Jengi innostuu: ”Totta kai halutaan olla siellä äänessä!” Lopuksi vielä pohdintaa; mitä tästä kerrasta jäi reppuun. Fiilis on hemmetin hyvä, nähdään!

Olli Humalamäki
LAPE Etelä-Savon erityisen ja vaativan tuen hankekoordinaattori

ps. Tervetuloa nuorten kehittäjäryhmän, LAPE-hankkeen, Essoten lastensuojelun ja Osallisuuden aika ry:n järjestämään yhteiskehittämispäivään 31.10. klo. 12-15!

Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä 31.10.2018

Eroauttamisen kehittämisessä yhdessä tekeminen on voimaa

Meitä jokaista on varmasti koskettanut ero jollakin tapaa. Jos ei omakohtaisesti, niin sukulaisen, tuttavan tai työkaverin kautta. Eroja tapahtuu nykyaikana paljon, noin 13000-14000 avioliittoa päätyy eroon vuosittain, joten tähän on hankala olla törmäämättä. Myöskään päättyneitä avoliittoja emme voi tässä kohtaa unohtaa. Perheiden kanssa työskentelevät kohtaavat työssään paljon perheitä, joissa ero on ollut ajankohtainen jossain vaiheessa elämää. Ero koskettaa kaikkia perheen jäseniä sekä lähisukulaisia. Kaikilla heillä on oikeus tulla kohdatuksi eron keskellä.

keksi_stm_karkihankkeet

Kuva: STM:n kuvapankki // Suvi-Tuuli Kankaanpää

LAPE Etelä-Savon eroauttamisen hankkeessa eroihin liittyvän kohtaamisen ja tukemisen tärkeys on nostettu esille pitämällä keskustelua yllä eroon liittyvistä teemoista ja tuen saannin mahdollisuuksista. Keskustelua ja pohdintoja on käyty eri alojen toimijoista koostuvissa kehittäjäryhmissä. Eroauttamisen kehittäjäryhmät ovat kokoontuneet Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Kehittäjäryhmien jäsenet ovat työnsä kautta sidoksissa eroauttamisen teemaan, mutta heillä voi olla myös omakohtaista kokemusta asiasta.

Perheiden ääni on ollut esillä LAPE Etelä-Savon ja Xamkin perheille teettämässä kyselyssä. Lisäksi hankkeen aikana erot ovat olleet teemana esillä kansalaisten keskuudessa teemailtojen muodossa sekä lehtijutuissa. Näkökulmana on ollut avun hakemisen tärkeys ja keinot saada tukea erotilanteessa. Voi olla, että helposti unohdamme itsemme, lapsemme tai läheisemme, kun kohtaamme eron. Kyse on kuitenkin kriisistä, jolla on suuri vaikutus elämäämme ja sen käsittelemiseen usein tarvitsemme tukea vertaiselta, ystävältä, ammattiauttajalta tai muista keskustelukanavista, kuten www.apuaeroon.fi -chatista.

chat huhtikuu 2

Eroauttamisen tärkeys on LAPE työskentelyn aikana saanut uuden merkityksen myös toimijoiden keskuudessa. Asia todellakin puhututtaa. Halutaan löytää uusia tapoja auttaa perheitä ja kehittää omaa työtä sekä palveluihin liittyviä rakenteita siten, että ne palvelevat eron kohdanneita perheitä ja läheisiä. On mahtavaa huomata toimijoiden suuri halu auttaa. Eroauttamisen kehittäjäryhmissä on käyty keskustelua tuen tärkeydestä, joista etenkin lapsen tukemisen merkitys eroissa korostuu. Yhteinen puhe on ollut tie kehittämisen painopisteiden löytämisen äärelle. Tällä hetkellä yhteinen kehittäminen on siinä pisteessä, että rakennamme eroauttamisen toimintamallia, joka tukee sekä perheitä että toimijoita. Paljon muutakin hyvää on matkan varrella tehty, kuten vertaistuen mahdollisuuksien vahvistamista ja kehittämistä Etelä-Savoon.

Tämä osoittaa sen, miten paljon yhteistyöllä ja yhdessä tekemisellä on merkitystä. Ilman yhteisestä puheesta muodostunutta näkyä olisi vaikea siirtää suuria kiviä tiellämme. Yhdessä meissä on enemmän voimaa!

Tiina Kainulainen
Eroauttamisen hankekoordinaattori, LAPE Etelä-Savo
Viola – väkivallasta vapaaksi ry

LAPEn kesätiedote 2017

Tiimi 12.6. kick off

LAPE-tiimi edustaa 12.6. Kick Offissa!

LAPE muutosohjelman kesäterveiset

Olemme koonneet yhteen tulevan syksyn LAPE-tapahtumia ja päivämääriä Etelä-Savossa. Kurkkaa tiedote ja merkkaa ylös itseäsi koskettavat päivämäärät!

Maakunnallinen LAPE-työryhmä ja LAPE Etelä-Savo hankkeen ohjausryhmä

Maakunnallinen LAPE-työryhmä pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 10–12 ja hankkeen ohjausryhmä samana päivänä 18.9. klo 13–15. Kokous pidetään Juvalla. Tarkempi kokouspaikka ja asialista lähetetään lähempänä kokousta.

Kuntien LAPE-työryhmät

Syksyn LAPE-työryhmien kokoontumisajankohdat tulee sopia heti elokuun
alussa. Työryhmissä jatketaan lähipalveluiden kokonaisuuden ja perhekeskustoimintamallin työstämistä. Syksyllä on tavoitteena vierailla jokaisen
kunnan valtuustoissa tai lautakunnassa. Vierailun toteuttaa muutosagentti yhdessä LAPE-työryhmässä sovitun henkilön kanssa. Muutosagentti voi tarvittaessa hoitaa LAPE esittelyn yksin. Näiden aikataulujen sopimiseksi ollaan yhteyshenkilöihin yhteydessä heti elokuun alussa.

Kuntien LAPE-työryhmien vertaiskehittämispajat

Syksyllä 2017 järjestetään kolmen kunnan kokoonpanoilla vertaiskehittämistyöpajat. Tarkoituksena on tutustua toistemme palvelukokonaisuuksiin ja avata yhteisiä  näkemyksiä tulevasta maakunnallisesta sotesta ja sen yhdyspinnoista kunnan palveluihin. Tärkeitä teemoja tapaamisessa ovat perhekeskusverkosto, palveluiden integrointi ja erityis- ja vaativamman tason palvelukokonaisuus. Työpajat on alustavasti suunniteltu pidettäväksi viikoilla 40–44 ja niiden tarkemmat aikataulut ja kokoontumispaikat ilmoitetaan heti elokuun alussa.

Vertaistyöpajat pidetään seuraavien kolmen kunnan kesken:
Enonkoski – Hirvensalmi – Sulkava
Pertunmaa – Puumala – Mäntyharju
Rantasalmi – Juva – Kangasniemi
Mikkeli – Pieksämäki -Savonlinna

Hankkeen teema- /kehittäjäryhmät

Hankkeen kehittämistyössä on päästy hyvään vauhtiin ja eri kehittämis-kokonaisuuksien ympärille on koottu ja kootaan teema- ja kehittäjäryhmiä. Ne ovat kaikille teemaan liittyvästä kehittämisestä ja oman osaamisen lisäämisestä

kiinnostuneille avoimia. Työryhmiin toivotaan monialaista osaamista eri ammattilaisista niin julkiselta, järjestöjen, seurakuntien kuin yksityisen puolelta. Perheitä kutsutaan myös mukaan, joko yhteiseen kehittäjäryhmään tai rinnalla toimivaan perheiden ryhmään. Näiden lisäksi kuullaan lapsia ja nuoria mahdollisimman laajasti. Tule itse tai pyydä tuttua perhettä mukaan kehittämistyöhön!

Ensimmäisenä teemaryhmistä ovat käynnistyneet seuraavat ryhmät:

Varhaisen tuen teemaryhmä
Tässä ryhmässä kokeillaan ja sovitaan varhaisen tuen työskentelymuotoja, jotka tulevat osaksi perhekeskustoimintaa. Ryhmässä käsitellään myös vanhemmuuden ja parisuhteen tuen muotoja. Tällä hetkellä ryhmään on ilmoittautunut 12 henkilöä, ryhmän ensimmäinen kokoontuminen pidetään 17.8. klo 13-15 Mikkelissä. Mukaan ryhmään toivottaisiin erityisesti koulun, sosiaalipuolen ja pienemmissä kunnissa työskentelevien edustusta. Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet! Lisätietoa kokonaisuudesta: saara.hanhela(at)essote.fi tai katri.manninen(at)mll.fi.

Eropalveluiden teemaryhmä

Eropalveluiden kehittämiseen liittyen ammattilaisten työrukkasryhmät ovat alkaneet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Näiden lisäksi on oma eroauttamisen teemaryhmä, joka on avoin kaikille eron kokeneille. Nämä ryhmät käyvät kehittämistyössä vuoropuhelua. Lisäksi teema-alueella järjestetään koulutusta. Lisätietoa kokonaisuudesta: pia.marttala(at)violary.fi.

Tulossa olevia ryhmiä
Perhetyön ryhmä, varhaiskasvatuksen ja koulun teemaryhmät, nuorten kehittäjä- ja vaikuttajaryhmä.

Muut LAPE-asiat

  • LAPEssa kartoitetaan vanhemmuuden ja parisuhteen sekä erotilanteissa tukemisen käytäntöjä Etelä-Savon maakunnassa. Kartoitusta tehdään mm. kyselyn kautta, joka on kohdennettu lapsiperheiden parissa työskenteleville aikuisille.  Kyselyyn voit vastata oheisesta linkistä, vastaaminen vie 5-10 min. http://www.webropolsurveys.com/S/84A292495F47B152.par
    • Kyselyn yhteyshenkilö: karoliina.rotko(at)xamk.fi.
  • Syksyllä käynnistyvät erityis- ja vaativamman tason Etelä-Savolaisen systeemisen lastensuojelun sekä lasta-toimintamallin pilotoinnit.
    • Lisätietoa: olli.humalamaki(at)essote.fi, 040 359 7231.
  • Syksyllä käynnistyvät vertaissovittelukoulutus ja lapset puheeksi -koulutukset Pieksämäellä ja Mikkelissä.
    • Lisätietoja Pieksämäellä ria.juhanpelto(at)pieksamaki.fi ja Mikkelissä aila.marjamaa(at)mikkeli.fi.
  • THL lähettää 15.8. alkavalla viikolla maakuntiin kommentoitavaksi kansalliset lasten ja perheiden hyvinvointimittarit. Muutosagentti välittää kommenttipyynnön maakuntiin LAPE-työryhmien yhteyshenkilöiden kautta. Kommentteja toivotaan syyskuun alkuun mennessä.
dav

Kick off -päivänä 12.6. aurinko paistoi Pöyhölän Pappilassa Pieksämäellä.

Tutustumiskäynnit perhekeskuksiin

LAPE Etelä-Savo vierailee Heinolan perhekeskuksessa 29.8.2017.

Mukaan matkalle toivotaan edustajaa kuntanne LAPE-työryhmästä ja matalan kynnyksen kehittäjäryhmissä olevia ja perhekeskustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Pyrimme järjestämään Mikkeli-Heinola välille bussikyydityksen. Ilmoittautumiset saara.hanhela(at)essote.fi. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

LAPE Etelä-Savo vierailee Pieksämäellä perheiden talossa 18.9.2017.

Tutustumisen lisäksi päivässä pidetään yhteinen perhekeskustyöpajatyöskentely. Kaikki halukkaat voivat osallistua. Tarkempi aikataulu lähetetään lähempänä. Ilmoittautumiset ria.juhanpelto(at)pieksamaki.fi.

Seuraa lapetusta myös kesällä: www.facebook.com/lapees/
Iso kiitos kaikille LAPEn työssä mukana olleille antoisasta keväästä sekä aurinkoista ja levollista kesää meille kaikille!
Katja Saukkonen, muutosagentti
Mari Tuomainen, hankepäällikkö